ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΧΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Νέο αυτοκίνητο; Βάλε μπρος τώρα!

Η Ελληνική Τράπεζα σου προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση για αγορά αυτοκινήτου με σημαντικά ωφελήματα. Απόκτησε άμεσα το αυτοκίνητο που πάντα επιθυμούσες με εύκολες διαδικασίες!

Το πακέτο αγοράς αυτοκινήτου περιλαμβάνει:

  • Επιτόκιο από 3,92% (ΣΕΠΕ 3,98%*)
    ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

  • 20% Έκπτωση (για τον 1ο χρόνο)**

  • 10% Έκπτωση (στην ανανέωση του συμβολαίου)**
    ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

  • 20% Έκπτωση (για όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης)
    ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΠΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ, ΑΠΟ ΤΗ HELLENIC ALICO LIFE


* Το ΣΕΠΕ 3,98% έχει υπολογιστεί για καινούργιο αυτοκίνητο αξίας €15.000 με προκαταβολή €8.000 και διάρκεια αποπληρωμής 60 μήνες σε ίσες μηνιαίες δόσεις των €128,66 η κάθε μία. Το ΣΕΠΕ δύναται να μεταβληθεί ανάλογα με το ύψος της προκαταβολής όπως αυτό παρουσιάζεται στον πίνακα. Δεν χρεώνονται οποιαδήποτε τραπεζικά έξοδα αναφορικά με τη χρηματοδότηση. Στο πιο πάνω ΣΕΠΕ και ποσό δόσης δεν περιλαμβάνονται τα κόστη των ασφαλίστρων τα οποία ενδέχεται να προστεθούν στην κάθε μηνιαία δόση.

** Ισχύει για προπληρωμή του ετήσιου ασφάλιστρου σε μία δόση.

Σημείωση: Το Σ.Ε.Π.Ε είναι το ποσοστό που σας επιτρέπει να υπολογίσετε το συνολικό κόστος της κάθε μορφής δανειοδότησης.


Απαραίτητες εξασφαλίσεις: Η παραχώρηση της χρηματοδότησης υπόκειται στη λήψη ικανοποιητικών προς την Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ εξασφαλίσεων (προσωπικών εγγυήσεων ή άλλων) και την εκχώρηση από τον αιτητή απλής ασφάλειας ζωής καθώς και ασφάλειας μηχανοκινήτου. Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, η Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ και η Hellenic Alico Life Insurance Company Ltd δύνανται κατά την απόλυτη κρίση τους να απορρίψουν οποιανδήποτε αίτηση σύμφωνα με την εκάστοτε πολιτική τους.

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.