ομιλοσ
Ένα βήμα πέρα από την παραδοσιακή τραπεζική 
Πέραν της παραδοσιακής τραπεζικής για ιδιώτες και επιχειρήσεις, προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών όπως, μεταξύ άλλων, φάκτορινγκ, χρηματιστηριακές συναλλαγές, ασφαλιστικές υπηρεσίες, διαχείριση χαρτοφυλακίου, επενδυτική τραπεζική, αμοιβαία κεφάλαια, προσωπική τραπεζική και υπηρεσίες θεματοφυλακής. 

Στηρίζουμε όλους τους πελάτες μας χάρη στις ομάδες εμπειρογνωμόνων που διαθέτουμε και οι οποίοι είναι πάντοτε πρόθυμοι να παρέχουν συμβουλές και να ανταποκριθούν στις επιχειρηματικές σας ανάγκες
About Us
Το Όρομα μας

Όραμά μας είναι να αποτελούμε την πρώτη επιλογή για τους πελάτες στην Κύπρο λόγω της Εμπειρίας Πελάτη που προσφέρουμε και να μας αναγνωρίζουν ως τον Ασφαλέστερο, πιο Αξιόπιστο συνεργάτη, που υποστηρίζει πάντα τις επιδιώξεις των πελατών.

Ενεργούμε
Με Πάθος

Σας εξυπηρετούμε με πάθος όποτε μας χρειάζεστε.

Με Αφοσοίωση

Στην παράδοση μας ως ο ασφαλέστερος και πιο αξιόπιστος συνεργάτης σας.

Με Σεβασμό

Επιδεικνύοντας προσωπική, ανθρώπινη επαφή και σεβασμό.

4 7
Χρόνια εμπειρίας στον τραπεζικό κόσμο
1990
Κατα τη δεκαετία του 90, η τράπεζα εξελίχθηκε σε μια απο τις σημαντικότερες τράπεζες του νησιού. Το 1991 απέκτησε τα περιουσιακά στοιχεία της Barclays στην Κύπρο. Δημιούργησε θυγατρικές εταιρείες για Επενδύσεις και ασφάλειες, και διεύρυνε το δίκτυο καταστημάτων της σε Ελλάδα, Ρωσία και Νότια Αφρική.
2018
Το 2018 απέκτησε περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της πρώην ΣΚΤ, που την καθιέρωσαν ως κορυφαία τράπεζα λιανικής τραπεζικής στη χώρα. Έκτοτε, με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, αυξημένη ρευστότητα και μειωμένο κίνδυνο στον ισολογισμό της βρίσκεται στην πρώτη γραμμή χρηματοδότησης για την ανάπτυξη της οικονομίας και των σημαντικότερων βιομηχανιών του νησιού.
2023
Η επιτυχία της βασίζεται στην πελατοκεντρική προσέγγιση, στο ευρύ φάσμα ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει. Το 2023, το ταξίδι Μετασχηματισμού της τράπεζας συνεχίζεται και εντατικοποιείται με έμφαση στη χρήση ψηφιακών και εναλλακτικών καναλιών, με προηγμένη τεχνολογία και συστήματα ελέγχου, για την άρτια και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της.
Οι ασφάλιστικές εταιρείες το Ομίλου μας

Επενδύστε στο μέλλον σας μαζί μας

Στην Ελληνική Τράπεζα κύριο μέλημά μας αποτελεί η διατήρηση ενός επαγγελματικού εργασιακού περιβάλλοντος για την πραγματική κινητήρια δύναμη του οργανισμού μας, τους ανθρώπους μας, με κύρια χαρακτηριστικά το σεβασμό, τη θετικότητα και την ποικιλομορφία/διαφορετικότητα.

Careers