διεθνησ τρεχοΥμενος λογαριασμΟς
Τραπεζικές υπηρεσίες που ταιριάζουν στις ανάγκες σας
Προσφέρουμε μια σειρά λειτουργιών λογαριασμού που θα σας βοηθήσουν να πετύχετε τους στόχους σας. Ο τρεχούμενος λογαριασμός περιλαμβάνει χρεωστική κάρτα, 24ωρη πρόσβαση στη δραστηριότητα του λογαριασμού σας μέσω του Online Banking, μπλοκ επιταγών και όριο παρατραβήγματος κατόπιν αιτήματος
Business Current Account
  • 24ωρες ηλεκτρονικΕς τραπεζικΕς υπηρεσΙες
  • ΣυνδεδεμΕνος με τις κΑρτες σας
Διαχειριστείτε τις καθημερινές σας τραπεζικές συναλλαγές από ένα σημείο
Διατίθεται σε πολλαπλά νομίσματα
Διαχειριστείτε τον λογαριασμό σας μέσω Online και Mobile Banking
Χρεωστική Κάρτα
Όριο παρατραβήγματος κατόπιν αιτήματος
Όλη η τράπεζα δίπλα σας, όλο το 24ωρο
MobileApp-Cards
Hellenic Bank Mobile App

Με τo Hellenic Bank Mobile App μπορείτε να πραγματοποιείτε όλες σας τις συναλλαγές με περισσότερη ευκολία και εξοικονόμηση χρόνου! Appευθείας πληρωμές στους φίλους σας μέσω Contact Pay, Ολοκλήρωση συναλλαγών με appόλυτη ευκολία με βιομετρικά χαρακτηριστικά, όπου και αν βρίσκεστε…φέρνουμε την Τράπεζα στα χέρια σας.

Online Banking

Πάρτε στα χέρια σας τον έλεγχο των οικονομικών σας παρακολουθώντας τους λογαριασμούς, τις κάρτες και τα δάνειά σας διαδικτυακά. Ελέγξτε τα υπόλοιπα των λογαριασμών σας, κοίταξε τις συναλλαγές σας, κάντε πληρωμές, ρυθμίστε προθεσμιακές καταθέσεις, μεταφορές και πολλά άλλα – με ασφάλεια.

Μετατροπέας IBAN
Είστε έτοιμοι να κάνετε το πρώτο βήμα;
Κλείστε ραντεβού διαδικτυακό ή προσωπικό με το κατάστημα της επιλογής σας, ή επικοινωνήστε μαζί μας.
Περισσότερα για το Προϊόν
Πως μπορώ να ανοίξω λογαριασμό;
Για το άνοιγμα ενός νέου λογαριασμού, μπορείτε να συμπληρώσετε σε μερικά λεπτά, τη διαδικτυακή φόρμα ανοίγματος λογαριασμού, μέσω της οποίας υποβάλλονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για επεξεργασία από τη τράπεζα. Εναλλακτικά μπορείτε να κλείσετε ραντεβού και να επισκεφτείτε οποιοδήποτε κατάστημα της Ελληνικής Τράπεζας
Τι απαιτείται για το άνοιγμα ενός διεθνή τρεχούμενου λογαριασμού;

Για το άνοιγμα ενός τρεχούμενου λογαριασμού, απαιτείται η προσκόμιση εγγράφων/ αποδεικτικών τα οποία σχετίζονται με τη βεβαίωση των πιο κάτω στοιχείων

- Στοιχεία ταυτότητας
- Στοιχεία εισοδήματος
- Στοιχεία επικοινωνίας
- Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας

Για υφιστάμενους πελάτες, απαιτείται η προσκόμιση των πιο πάνω σε επικαιροποιημένη μορφή (εφόσον δεν υπάρχουν)

Πιθανόν να σας ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με

  1. Τον σκοπό και τη φύση της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας
  2. Το οικονομικό και συναλλακτικό σας προφίλ

Στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας, οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας να ζητούν την επικαιροποίηση των πιο πάνω στοιχείων ανά τακτά διαστήματα και να τηρούν σχετικά αντίγραφα

Μπορώ να προσθέσω επιπλέον δικαιούχο σε υφιστάμενο λογαριασμό μου;
Σε αυτή τη περίπτωση, μπορείτε να αιτηθείτε για άνοιγμα νέου λογαριασμού με δυο ή περισσότερους δικαιούχους κλείνοντας ραντεβού σε οποιοδήποτε κατάστημα της Ελληνικής Τράπεζας.
Ποιο είναι το επιτόκιο του λογαριασμού;
Για το επιτόκιο κατάθεσης του λογαριασμού σας, μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω του Καταλόγου Καταθετικών Επιτοκίων της Τράπεζας, ο οποίος είναι αναρτημένος εδώ.
Ποιες είναι οι σχετικές επιβαρύνσεις τις οποίες πρέπει να γνωρίζω;
Για τη τήρηση ενός λογαριασμού, χρεώνονται έξοδα τήρησης τα οποία διαφοροποιούνται με βάση το είδος του λογαριασμού. Τα έξοδα τήρησης λογαριασμού καθορίζονται σύμφωνα με το κόστος λειτουργίας και διαχείρισης λογαριασμού για τη τράπεζα. Επιπρόσθετα των εξόδων τήρησης λογαριασμού, θα χρεωθείτε μόνο στις περιπτώσεις χρήσης υπηρεσιών για τις οποίες η τράπεζα σύμφωνα με τον κατάλογο δικαιωμάτων και χρεώσεων επιβάλλει χρεώσεις.
Για τον πλήρη Κατάλογο Δικαιωμάτων και Χρεώσεων της Ελληνικής Τράπεζας, πατήστε εδώ.
Μπορώ να αιτηθώ όριο υπερανάληψης μελλοντικά, μετά το άνοιγμα του λογαριασμού;
Εφόσον κατέχετε τρεχούμενο λογαριασμό, μπορείτε εύκολα να συνδέσετε όριο υπερανάληψης στο λογαριασμό σας όταν προκύψει σχετική ανάγκη στο μέλλον και εφόσον ικανοποιούνται τα σχετικά κριτήρια παραχώρησης ορίου υπερανάληψης της τράπεζας. 

Για κατόχους άλλου είδους λογαριασμού, το όριο υπερανάληψης μπορεί να συνδεθεί στον υφιστάμενο λογαριασμό ή να παραχωρηθεί μέσω του ανοίγματος ενός νέου λογαριασμού, αναλόγως της κάθε περίπτωσης. 
Ποιες είναι οι απαραίτητες εξασφαλίσεις για τη παραχώρηση ορίου υπερανάληψης;
Η τράπεζα προσφέρει όριο υπερανάληψης με ή χωρίς καθόλου εξασφαλίσεις. Νοείται ότι το χρεωστικό επιτόκιο του λογαριασμού διαφέρει βάσει του ύψους εξασφάλισης που παραχωρείται.
Για την παραχώρηση ορίου υπερανάληψης χωρίς εξασφαλίσεις, η τράπεζα εφαρμόζει συγκεκριμένα κριτήρια βάσει της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Εάν δεν τηρείτε το σχέδιο αποπληρωμής του δανείου σας, μπορεί να χάσετε το σπίτι σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μπορεί να υπάρξουν χρεώσεις αν εξοφλήσετε νωρίτερα το δάνειό σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το ποσό της δόσης και το συνολικό κόστος της χορήγησης μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τη διακύμανση του βασικού επιτοκίου.


Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη παραχώρηση ορίου υπερανάληψης;
Η παραχώρηση του ορίου υπερανάληψης υπόκειται στην πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη καθώς και στην παροχή των απαραίτητων εξασφαλίσεων, εφόσον κριθούν αναγκαίες από τη τράπεζα..
Το προσφερόμενο επιτόκιο, οι εξασφαλίσεις και οι όροι χρηματοδότησης μπορεί να διαφέρουν βάσει κριτηρίων που αξιολογούνται και εφαρμόζονται από την Ελληνική Τράπεζα.
Η Ελληνική Τράπεζα δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση σύμφωνα με την εκάστοτε δανειοδοτική πολιτική της και τα εκάστοτε κριτήρια αξιολόγησης.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με οποιοδήποτε κατάστημα της Ελληνικής Τράπεζας.
Ποιο είναι το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη συμφωνία ορίου υπερανάληψης;
Σε περίπτωση που το όριο υπερανάληψής σας δεν εξασφαλίζεται με υποθήκη και ενεργείτε εκτός της εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής σας δραστηριότητας, έχετε το δικαίωμα μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας ορίου υπερανάληψης να υπαναχωρήσετε από τη συμφωνία, δίδοντας ή αποστέλλοντας σχετική ειδοποίηση στην Τράπεζα.
Σε περίπτωση που το όριο υπερανάληψής σας εξασφαλίζεται με υποθήκη ή ενεργείτε εντός της εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής σας δραστηριότητας, έχετε το δικαίωμα μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας ορίου υπερανάληψης, να υπαναχωρήσετε από τη συμφωνία, δίδοντας ή αποστέλλοντας σχετική ειδοποίηση στην Τράπεζα, εκτός αν προχωρήσετε με ανάληψη/χρήση οποιουδήποτε ποσού του ορίου υπερανάληψης πριν την εκπνοή της πιο πάνω προθεσμίας υπαναχώρησης.