ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
Παροχή βιώσιμου διεθνούς δανεισμού για εταιρικούς πελάτες
Επικοινωνήστε με την ομάδα διεθνούς δανεισμού μας για να εξερευνήσετε τις λύσεις διεθνούς δανεισμού που προσφέρουμε.
International Lending
  • λυσεισ
    διεθνούς χρηματοδότησης
Διεθνής κοινοπρακτικός δανεισμός
Μια ειδική ομάδα ηγείται της συμμετοχής της Τράπεζας στη διεθνή αγορά μοχλευμένης χρηματοδότησης, μέσω των εξαγορών δανείων ευρείας συμμετοχής από την πρωτογενή και δευτερογενή αγορά.
International syndicated lending
Διεθνής ανάπτυξη
Μια ειδική ομάδα υποστηρίζει διεθνείς πελάτες που δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά σε συγκεκριμένους τομείς τεχνογνωσίας, προσφέροντας ανταγωνιστικές προσαρμοσμένες λύσεις. 

Προσαρμοσμένες λύσεις χρηματοδότησης πιστώσεων προσφέρονται σε τοπικούς πελάτες που επεκτείνονται στο εξωτερικό.
International growth