διεθνεισ υπηρεσιεσ

Τιμές συναλλάγματος

Τιμές έναντι του ευρώ
Μετατροπέας Tιμών Συναλλάγματος
Σημείωση για τις Συναλλαγματικές Ισοτιμίες
Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες ισχύουν μόνο για ποσά έως 20.000,00 ευρώ (ή το ισόποσο σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα), κατά τις κανονικές ώρες εργασίας μέσω του συστήματος Online Banking και σε όλα τα Καταστήματα.

Σε περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει από την Τράπεζα να ανταλλάξει ποσό άνω των 20.000,00 ευρώ (ή το ισόποσο σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα), ο πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η ισοτιμία που θα χρησιμοποιήσει η Τράπεζα μπορεί να διαφέρει από την παραπάνω δημοσιευμένη συναλλαγματική ισοτιμία. Η Ελληνική Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των συναλλαγματικών τιμών κατά τη διάρκεια της ημέρας.