Καλοσώρισες στην Ελληνική Τράπεζα

Στόχος μας η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας

Ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας άρχισε να λειτουργεί το 1976. Σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα κατόρθωσε να εδραιωθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην Κύπρο.

51 Καταστήματα

1480 Υπαλλήλους

6 Κέντρα Ναυτηλιακών και Επιχειρήσεων

3 Κέντρα Διεθνής Τραπεζικής

TILE1OurLocations@2x.jpg.jpg

Η Ελληνική Τράπεζα άρχισε τη λειτουργία της το 1976. Μέσα σε σύντομο διάστημα κατάφερε να καθιερωθεί ως ένας από τους ισχυρότερους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς της Κύπρου.

TILE5News_Insight@2x.jpg.jpg

Οικονομικά Αποτέλεσματα

Τα Οικονομικά Αποτελέσματα αναρτώνται κάθε τρίμηνο στην σελίδα των Οικονομικών Αποτελεσμάτων

Περισσότερα