Καλοσώρισες στην Ελληνική Τράπεζα

Στόχος μας η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας

Ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας άρχισε να λειτουργεί το 1976. Σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα κατόρθωσε να εδραιωθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην Κύπρο.

Το 2018 αποτέλεσε χρονιά ορόσημο για την Ελληνική Τράπεζα. Στις 3 Σεπτεμβρίου έχει ολοκληρωθεί επίσημα η μεταφορά ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας στην Ελληνική Τράπεζα. Με την εξαγορά έχει βελτιωθεί σημαντικά η ποιότητα και δομή των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας και, ως εκ τούτου, το χρηματοοικονομικό προφίλ της, εδραιώνοντας την παρουσία της στα οικονομικά δρώμενα της Κύπρου και καθιστώντας την ως την ηγετική τράπεζα του νησιού στον τομέα της λιανικής τραπεζικής.

82 Καταστήματα

2850 Υπαλλήλους

10 Κέντρα Ναυτιλιακών και Επιχειρήσεων

3 Κέντρα Διεθνής Τραπεζικής

Η Ελληνική Τράπεζα άρχισε τη λειτουργία της το 1976. Μέσα σε σύντομο διάστημα κατάφερε να καθιερωθεί ως ένας από τους ισχυρότερους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς της Κύπρου.

Εταιρική Διακυβέρνηση

Γνώρισε το Διοικητικό Συμβούλιο και την Διευθυντική Ομάδα του Ομίλου

Οικονομικά Αποτέλεσματα

Τα Οικονομικά Αποτελέσματα αναρτώνται κάθε τρίμηνο στην σελίδα των Οικονομικών Αποτελεσμάτων

Περισσότερα