Εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού μας

Στην Ελληνική Τράπεζα, αντιλαμβανόμαστε ότι οι άνθρωποί μας είναι ό,τι πολυτιμότερο διαθέτουμε. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουν την ικανότητα, τις γνώσεις και τις δεξιότητες ώστε να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε πρόκληση προκύψει. Για τον λόγο αυτό έχουμε δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό πρόγραμμα εκπαίδευσης από το οποίο μπορεί να επωφεληθεί όλο το προσωπικό μας, ενώ είμαστε πάντοτε ανοικτοί σε νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μας. Οι εκπαιδευτικοί μας στόχοι είναι οι εξής:

  • Η εκπαίδευση πρέπει να ανταποκρίνεται στους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου και να συμβάλλει στην ομαλή ροή των εργασιών.
  • Η εκπαίδευση πρέπει να βελτιώνει τις δεξιότητες των ανθρώπων μας, ιδιαίτερα εκεί όπου εστιάζουμε σε ζητήματα που συνδέονται με το όραμα και τις αξίες της Τράπεζας.

Η εκπαίδευση πρέπει να συμβάλλει σε μια κουλτούρα μάθησης και ανταλλαγής γνώσεων

Σεμινάρια

Διεξάγουμε σεμινάρια, τόσο με εσωτερικούς όσο και με εξωτερικούς εκπαιδευτές, ενώ στηρίζουμε παράλληλα το προσωπικό μας ώστε να παρακολουθεί εξωτερικά εκπαιδευτικά προγράμματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Προσφέρουμε ακόμη ευκαιρίες «επί τόπου εκπαίδευσης» και e-learning.

Πέραν της συγκεκριμένης εκπαίδευσης για τον ρόλο που επιτελούν, όλα τα μέλη του προσωπικού μας εκπαιδεύονται στα ακόλουθα:

  • Προσωπικές δεξιότητες στην εξυπηρέτηση πελατών, ηγετικές δεξιότητες, ομαδική εργασία, επικοινωνία και διαπραγμάτευση
  • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για νεοπροσληφθέντες
  • Ακαδημία χορηγήσεων (δάνεια και χορηγήσεις)
  • Τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά θέματα
  • Προώθηση προϊόντων
  • Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
  • Τεχνολογία της πληροφορίας
  • Συναφή κοινωνικά ζητήματα.