Διαδικασία Εργοδότησης
ApplicationProcess.jpg

Για να διασφαλιστεί η αμεροληψία και αποτελεσματικότητα, όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της ιστοσελίδας μας.

 1. Blue Bubble Application Process Blue (20).png

  Ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει αίτηση ηλεκτρονικά και να συμπληρώσει τη φόρμα αίτησης

 2. Blue Bubble Application Process Blue (16).png

  Μόλις λάβουμε τις αιτήσεις, τις αξιολογούμε με βάση τις οργανωτικές μας ανάγκες.

 3. Blue Bubble Application Process Blue (10).png

  Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν στη συνέχεια για δομημένες συνεντεύξεις.

 4. Blue Bubble Application Process Blue (19).png

  Μετά τη διαδικασία συνέντευξης, οι επιτυχόν υποψήφιοι θα λάβουν προσφορά εργασίας.

 5. Blue Bubble Application Process Blue (9).png

  Εάν ο υποψήφιος αποδέχεται την προσφορά, η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί με τον ΥΕ.

* Λάβετε υπόψη ότι η διαδικασία μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού και το επίπεδο της κενής θέσης στάθμευσης.