Διαδικασία Υποβολής και Χειρισμού Εισηγήσεων/ Παραπόvωv Πελατών


Στην Ελληνική Τράπεζα στόχος μας είναι η ικανοποίηση των προσδοκιών σου με ακεραιότητα και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Αντιλαμβανόμαστε πως, ακόμα και υπό τις καλύτερες περιστάσεις, ίσως να μην ανταποκριθούμε σε όλες τις απαιτήσεις σου.

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, δεν είσαι πλήρως ικανοποιημένος από τις υπηρεσίες μας, μη διατάσεις να μας ενημερώσεις, το συντομότερο δυνατό. Προτείνουμε όπως, επικοινωνήσεις αρχικά με το Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών για να επιλύσεις άμεσα το αίτημά σου.

Όλες οι εισηγήσεις/παράπονα διερευνώνται και εκεί όπου απαιτείται, προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις. Ταυτόχρονα, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για αποφυγή της επανάληψης παρόμοιων γεγονότων/περιστατικών στο μέλλον.

Οι εισηγήσεις/παράπονα σου είναι σημαντικά για εμάς, καθώς μας βοηθούν να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας.