Πιστοληπτική Ικανότητα

Benefit Icons Transparent (199).png

Moody's Investor Service: Μακροπρόθεσμη Πιστοληπτική Αξιολόγηση: Caa1 (θετική προοπτική)

Benefit Icons Transparent (29).png

Fitch Ratings: Μακροπρόθεσμη Αξιολόγηση Αθέτησης: B (σταθερή προοπτική)

Benefit Icons Transparent (213).png

Capital Intelligence: Χρηματοοικονομική ευρωστία: Β+ (θετική προοπτική)

Ετήσια Έκθεση

Γενικός Διευθυντής
  • Γενικός Διευθυντής
  • Πρόεδρος
icon-image-quote-blue.svg

Πρωταρχικός στόχος της Ελληνικής Τράπεζας για το 2016 ήταν η θωράκιση του ισολογισμού της,

θέτοντας ισχυρά θεμέλια για το μέλλον

Κος Φοίβος Στασόπουλος Γενικός Διευθυντής
Stasopoulos432.jpg
BODIrenaCarousel432.png
icon-image-quote-orange.svg

Το 2016, συνεχίσαμε να υποστηρίζουμε ενεργά την ανάκαμψη της οικονομίας

χορηγώντας 354 εκατ. ευρώ σε νέα δάνεια, που ισοδυναμούν με το ένα τρίτο (1/3) των συνολικών δανείων που χορηγήθηκαν στο νησί.

Κα Ειρένα Γεωργιάδου Πρόεδρος ΔΣ

Επενδύστε στην Ελληνική Τράπεζα

content-image-investors.jpg
Επενδύστε στην Ελληνική Τράπεζα

Μάθε περισσότερα για τον Όμιλο της Ελληνικής Τράπεζας