Πιστοληπτική Αξιολόγηση

Moody's Investor Service: Μακροπρόθεσμη Πιστοληπτική Αξιολόγηση: B3 (θετική προοπτική)

Fitch Ratings: Μακροπρόθεσμη Αξιολόγηση Αθέτησης: B+ (Σταθερή Προοπτική)

Capital Intelligence: Χρηματοοικονομική ευρωστία: Β+ (θετική προοπτική)

Ετήσια Έκθεση 2018

Γυρίζουμε σελίδα και επικεντρωνόμαστε στο αύριο.

Το 2019, η ταχύτερη και απρόσκοπτη μετάβαση στη νέα εποχή και η ομαλή ενσωμάτωση των συστημάτων και του προσωπικού μας, αποτελούν για εμάς την επόμενη πρόκληση, αλλά και βασική στρατηγική προτεραιότητα.

Κος Γιάννης Μάτσης Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής

Επενδύοντας στην Ελληνική Τράπεζα

Επενδύοντας στην Ελληνική Τράπεζα

Μάθε περισσότερα για τον Όμιλο της Ελληνικής Τράπεζας

Γνωρίστε το Διοικητικό Συμβούλιο και την Γενική Διεύθυνση του Ομίλου

Επικοινωνία

Τμήμα Σχέσεις Επενδυτών

Μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία Επενδυτικών Σχέσεων για εξυπηρέτηση σε θέματα που αφορούν τα Οικονομικά Αποτελέσματα και τους Στρατηγικούς Στόχους του Ομίλου

Τμήμα Μετοχών και Χρεογράφων

Μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων, για εξυπηρέτηση σε θέματα που αφορούν υπόλοιπα, πιστοποιητικά, τόκους ή μερίσματα αξιών αλλά και για αντίτυπα των Ετήσιων Εκθέσεων του Ομίλου στα Ελληνικά και Αγγλικά.