Πιστοληπτική Αξιολόγηση

Benefit Icons Transparent (199).png

Moody's Investor Service: Μακροπρόθεσμη Πιστοληπτική Αξιολόγηση: Caa1 (υπό εξέταση για αναβάθμιση)

Benefit Icons Transparent (29).png

Fitch Ratings: Μακροπρόθεσμη Αξιολόγηση Αθέτησης: B (θετική υπό παρακολούθηση)

Benefit Icons Transparent (213).png

Capital Intelligence: Χρηματοοικονομική ευρωστία: Β+ (θετική προοπτική)

Ετήσια Έκθεση 2017

ΑΕΔ
  • ΑΕΔ
  • Πρόεδρος
icon-image-quote-blue.svg

Το 2017 αρχίσαμε την πορεία μεταμόρφωσής μας, θέτοντας γερά θεμέλια για ένα ισχυρό μέλλον

και επιστροφή στην κερδοφορία το 2018.

Κος Γιάννης Μάτσης Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής
BODMatsisCarousel432.png
BODEvripidisPolykarpouCarousel432.png
icon-image-quote-orange.svg

Οι προκλήσεις παραμένουν, όμως οι γερές βάσεις έχουν πλέον τεθεί.

Δρ. Ευριπίδης Πολυκάρπου Πρόεδρος ΔΣ

Επενδύοντας στην Ελληνική Τράπεζα

content-image-investors.jpg
Επενδύοντας στην Ελληνική Τράπεζα

Μάθε περισσότερα για τον Όμιλο της Ελληνικής Τράπεζας

HEROBODIrena.jpg

Γνωρίστε το Διοικητικό Συμβούλιο και την Γενική Διεύθυνση του Ομίλου

Επικοινωνία

Τμήμα Σχέσεις Επενδυτών

Μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία Επενδυτικών Σχέσεων για εξυπηρέτηση σε θέματα που αφορούν τα Οικονομικά Αποτελέσματα και τους Στρατηγικούς Στόχους του Ομίλου

Τμήμα Μετοχών και Χρεογράφων

Μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων, για εξυπηρέτηση σε θέματα που αφορούν υπόλοιπα, πιστοποιητικά, τόκους ή μερίσματα αξιών αλλά και για αντίτυπα των Ετήσιων Εκθέσεων του Ομίλου στα Ελληνικά και Αγγλικά.