Πιστοληπτική Αξιολόγηση

Benefit Icons Transparent (199).png

Moody's Investor Service: Μακροπρόθεσμη Πιστοληπτική Αξιολόγηση: Caa1 (θετική προοπτική)

Benefit Icons Transparent (29).png

Fitch Ratings: Μακροπρόθεσμη Αξιολόγηση Αθέτησης: B (σταθερή προοπτική)

Benefit Icons Transparent (213).png

Capital Intelligence: Χρηματοοικονομική ευρωστία: Β+ (θετική προοπτική)

Ετήσια Έκθεση 2016

Γενικός Διευθυντής
  • Γενικός Διευθυντής
  • Πρόεδρος
icon-image-quote-blue.svg

Πρωταρχικός στόχος της Ελληνικής Τράπεζας για το 2016 ήταν η θωράκιση του ισολογισμού της,

θέτοντας ισχυρά θεμέλια για το μέλλον

Κος Φοίβος Στασόπουλος Γενικός Διευθυντής
Stasopoulos432.jpg
BODIrenaCarousel432.png
icon-image-quote-orange.svg

Το 2016, συνεχίσαμε να υποστηρίζουμε ενεργά την ανάκαμψη της οικονομίας

χορηγώντας 354 εκατ. ευρώ σε νέα δάνεια, που ισοδυναμούν με το ένα τρίτο (1/3) των συνολικών δανείων που χορηγήθηκαν στο νησί.

Κα Ειρένα Γεωργιάδου Πρόεδρος ΔΣ

Επενδύοντας στην Ελληνική Τράπεζα

content-image-investors.jpg
Επενδύοντας στην Ελληνική Τράπεζα

Μάθε περισσότερα για τον Όμιλο της Ελληνικής Τράπεζας

HEROBODIrena.jpg

Γνωρίστε το Διοικητικό Συμβούλιο και την Γενική Διεύθυνση του Ομίλου

Επικοινωνία

Τμήμα Σχέσεις Επενδυτών

Μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία Επενδυτικών Σχέσεων για εξυπηρέτηση σε θέματα που αφορούν τα Οικονομικά Αποτελέσματα και τους Στρατηγικούς Στόχους του Ομίλου

Τμήμα Μετοχών και Χρεογράφων

Μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων, για εξυπηρέτηση σε θέματα που αφορούν υπόλοιπα, πιστοποιητικά, τόκους ή μερίσματα αξιών αλλά και για αντίτυπα των Ετήσιων Εκθέσεων του Ομίλου στα Ελληνικά και Αγγλικά.