Διοικητικό Συμβούλιο, Ανώτατη & Γενική Διεύθυνση Ομίλου

Διοικητικό Συμβούλιο
  • Διοικητικό Συμβούλιο
  • Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου
  • Διευθυντική Ομάδα
  • Ελεγκτές & Νομικοί Σύμβουλοι
BODMatsisFlip435.png

Εκτελεστικός ΔΣ / ΑΕΔ

Ιωάννης Α. Μάτσης

Ιωάννης Α. Μάτσης

Γεννήθηκε το 1969. Αποφοίτησε από την Αγγλική Σχολή στη Λευκωσία και σπούδασε Χημική Μηχανική (B.A., M.Eng.) στο Πανεπιστήμιο του Cambridge στο Ηνωμένο Βασίλειο.
HEROBODMatsis.jpg

Εκτελεστικός ΔΣ / ΑΕΔ

Το 2017 αρχίσαμε την πορεία μεταμόρφωσής μας, θέτοντας γερά θεμέλια για ένα ισχυρό μέλλον και επιστροφή στην κερδοφορία το 2018.

Ιωάννης Α. Μάτσης

Ελεγκτές & Νομικοί Σύμβουλοι

KPMG Chartered Accountants

KPMG 
Μεταξάς Λοϊζίδης Συρίμης 

Εσπερίδων 14 
Λευκωσία 1087 – Κύπρος 
Ταχ. Θυρίδα: 21121, Λευκωσία 1502  - Κύπρος

Georgiades & Pelides LLC

Λεωφόρος Κυριακού Ματσής 16,
Eagle House, 10ος όροφος,
1082 Λευκωσία, Κύπρος, T.Θ 21451
1509 Λευκωσία

Εκθέσεις Εταιρικής Διακυβέρνησης
  • Εκθέσεις Εταιρικής Διακυβέρνησης
  • Καταστατικό Έγγραφο
  • Ετήσιες Εκθέσεις