Διοικητικό Συμβούλιο, Ανώτατη & Γενική Διεύθυνση Ομίλου

Διοικητικό Συμβούλιο
  • Διοικητικό Συμβούλιο
  • Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου
  • Διευθυντική Ομάδα
  • Ελεγκτές & Νομικοί Σύμβουλοι
BODMatsisFlip435.png

Εκτελεστικός ΔΣ / Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής

Ιωάννης Α. Μάτσης

Ιωάννης Α. Μάτσης

Γεννήθηκε στις 2 Ιανουαρίου 1969. Αποφοίτησε από την Αγγλική Σχολή στη Λευκωσία και σπούδασε Χημική Μηχανική (B.A., M.Eng.) στο Πανεπιστήμιο του Cambridge στο Ηνωμένο Βασίλειο.
HEROBODMatsis.jpg

Εκτελεστικός ΔΣ / Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής

Το 2017 αρχίσαμε την πορεία μεταμόρφωσής μας, θέτοντας γερά θεμέλια για ένα ισχυρό μέλλον και επιστροφή στην κερδοφορία το 2018.

Ιωάννης Α. Μάτσης

Ελεγκτές & Νομικοί Σύμβουλοι

KPMG Chartered Accountants

KPMG 
Μεταξάς Λοϊζίδης Συρίμης 

Εσπερίδων 14 
Λευκωσία 1087 – Κύπρος 
Ταχ. Θυρίδα: 21121, Λευκωσία 1502  - Κύπρος

Georgiades & Pelides LLC

Λεωφόρος Κυριακού Ματσής 16,
Eagle House, 10ος όροφος,
1082 Λευκωσία, Κύπρος, T.Θ 21451
1509 Λευκωσία

Εκθέσεις Εταιρικής Διακυβέρνησης
  • Εκθέσεις Εταιρικής Διακυβέρνησης
  • Καταστατικό Έγγραφο
  • Ετήσιες Εκθέσεις

Για τις Εκθέσεις περί Εταιρικής Διακυβέρνησης πριν τα έτη 2014, δείτε τα Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου