Διοικητικό Συμβούλιο, Ανώτατη & Γενική Διεύθυνση Ομίλου

Διοικητικό Συμβούλιο
  • Διοικητικό Συμβούλιο
  • Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου
  • Διευθυντική Ομάδα
  • Ελεγκτές & Νομικοί Σύμβουλοι
BODMatsisFlip435.png

Διευθύνων Σύμβουλος - Μέλος

Ιωάννης Α. Μάτσης

Ιωάννης Α. Μάτσης

Σπούδασε Χημική Μηχανική (B.A., M.Eng.) στο Πανεπιστήμιο του Cambridge στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Περισσότερα
HEROBODMatsis.jpg

Διευθύνων Σύμβουλος - Μέλος

Σπούδασε Χημική Μηχανική (B.A., M.Eng.) στο Πανεπιστήμιο του Cambridge στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ιωάννης Α. Μάτσης

Περισσότερα

Ελεγκτές & Νομικοί Σύμβουλοι

KPMG Chartered Accountants

KPMG 
Μεταξάς Λοϊζίδης Συρίμης 

Εσπερίδων 14 
Λευκωσία 1087 – Κύπρος 
Ταχ. Θυρίδα: 21121, Λευκωσία 1502  - Κύπρος

Georgiades & Pelides LLC

Λεωφόρος Κυριακού Ματσής 16,
Eagle House, 10ος όροφος,
1082 Λευκωσία, Κύπρος, T.Θ 21451
1509 Λευκωσία

Εκθέσεις Εταιρικής Διακυβέρνησης
  • Εκθέσεις Εταιρικής Διακυβέρνησης
  • Καταστατικό Έγγραφο
  • Ετήσιες Εκθέσεις