Διοικητικό Συμβούλιο, Ανώτατη & Γενική Διεύθυνση Ομίλου

Διοικητικό Συμβούλιο
  • Διοικητικό Συμβούλιο
  • Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου
  • Διευθυντική Ομάδα
  • Ελεγκτές & Νομικοί Σύμβουλοι
  • Δ.Σ. / Επιτροπές Δ.Σ. Παρουσίες στις Συναντήσεις

Ελεγκτές & Νομικοί Σύμβουλοι

KPMG Chartered Accountants

KPMG 
Μεταξάς Λοϊζίδης Συρίμης 

Εσπερίδων 14 
Λευκωσία 1087 – Κύπρος 
Ταχ. Θυρίδα: 21121, Λευκωσία 1502  - Κύπρος

Georgiades & Pelides LLC

Λεωφόρος Κυριακού Ματσής 16,
Eagle House, 10ος όροφος,
1082 Λευκωσία, Κύπρος, T.Θ 21451
1509 Λευκωσία