Αντιπρόεδρος ΔΣ

Andrew Charles Wynn

Γεννήθηκε το 1955 στην Αγγλία. Fellow of the Chartered Institute of Management Accountants (1994), Chartered Global Management Accountant (2012), κάτοχος του Securities Institute Certificate in Corporate Finance (2003).

Στην περισσότερα από σαράντα χρόνια καριέρα του υπηρέτησε ως Μέλος περισσότερων από τριάντα Διοικητικών Συμβουλίων στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων θέσεων Προέδρου και Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή (ΑΕΔ), με την πλειοψηφία σε λιανικές, μικρομεσαίες και εταιρικές χρηματοοικονομικές εταιρείες και επίσης μεγάλες κτηματομεσιτικές εταιρείες στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σουηδία.

Ξεκίνησε την καριέρα του το 1973 αναλαμβάνοντας ελεγκτικά / λογιστικά καθήκοντα στην Αμερικανική εταιρεία Avery Label και τη Βρετανική κρατική επιχείρηση Remploy.

Από το 1977 μέχρι το 1995 εργάστηκε στη Security Pacific Holdings, ένα χρηματοδοτικό όμιλο στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει στο Η.Β. μία εγκεκριμένη Τράπεζα και επτά άλλες λιανικές, μικρομεσαίες και εταιρικές χρηματοδοτικές επιχειρήσεις. Διορίστηκε Πρόεδρος του Ομίλου και ΑΕΔ το 1991.

Το 1996 εργοδοτήθηκε από τη Nomura International Principal Finance Group με βάση το Λονδίνο, υπεύθυνος για στρατηγικό και λειτουργικό έλεγχο των ιδιόκτητων επιχειρήσεών της.

Εντάχθηκε στην Credit Suisse First Boston Principal Transactions Group στο Λονδίνο το 1998, ως Vice President υπεύθυνος για στρατηγική ανάπτυξη / εκτέλεση και έλεγχο της λειτουργίας των χρηματοοικονομικών και κτηματομεσιτικών επιχειρήσεών της.

Το 2002 μετακινήθηκε στην Dresdner Kleinwort Principal Finance Group στο Λονδίνο, ως Director ηγούμενος μεγάλων / πολύπλοκων συναλλαγών και ενδυναμώνοντας το δανεισμό της στον τομέα της υγείας.

Το 2004 εντάχθηκε στον όμιλο Lehman Brothers European Structured Finance Group στο Λονδίνο, ως Director / Chief Risk Officer, υπεύθυνος κινδύνων για λιανικές, μικρομεσαίες και εταιρικές χρηματοδοτικές επιχειρήσεις και μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) σε όλη την Ευρώπη.

Διορίστηκε το 2008 Director Risk and Liabilities στην AnaCap Financial Partners, μία εταιρεία Ιδιωτικών Κεφαλαίων στο Ηνωμένο Βασίλειο η οποία επικεντρώνεται σε Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και ανάκτηση / εξυπηρέτηση ΜΕΔ.

Από το 2010 μέχρι σήμερα είναι ο ιδρυτής, ιδιοκτήτης και ΑΕΔ της Clipper Consulting με βάση το Λονδίνο, μίας συμβουλευτικής εταιρείας θεμάτων διαχείρισης κινδύνων σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ΜΕΔ με πελάτες που περιλαμβάνουν τράπεζες και εταιρείες Ιδιωτικών Κεφαλαίων στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Διορίστηκε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας στις 19 Φεβρουαρίου 2016 και διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας για την περίοδο από 28 Αυγούστου 2019 μέχρι 16 Ιουνίου 2020. Είναι Μέλος των Επιτροπών Διαχείρισης Κινδύνων και Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.