Ανώτατη Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών

Καλλιόπη Νικολαΐδου

Γεννήθηκε το 1982. Αποφοίτησε από την Αγγλική Σχολή στη Λευκωσία και είναι κάτοχος LLB από το Πανεπιστήμιο London School of Economics and Political Science στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Από τον Σεπτέμβριο του 2005 έως τον Δεκέμβριο του 2012, εργάστηκε για τη διεθνή δικηγορική εταιρεία Allen & Overy LLP. Από τον Ιανουάριο του 2013 έως τον Ιούλιο του 2015, ήταν νομικός σύμβουλος στην Aspect Capital Limited, μια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων με έδρα το Λονδίνο.

Τον Αύγουστο του 2015, εντάχθηκε στον Όμιλο της Ελληνικής Τράπεζας ως Ανώτατη Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών.