Ανώτατος Διευθυντής Τεχνολογίας

Χαράλαμπος Φραντζέσκος

Γεννήθηκε το 1963. Είναι κάτοχος πτυχίου B.A. στο Information Processing Systems από το Πανεπιστήμιο Rutgers και μεταπτυχιακού στην Πληροφορική (M.Sc.) από το Πανεπιστήμιο Fairleigh Dickinson στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Από το 1990 έως το 1992, εργάστηκε ως Σύμβουλος/Αναλυτής στην Coopers & Lybrand Ioannou / Zambelas & Co. Από τον Αύγουστο του 1992 μέχρι τον Οκτώβριο του 1995 εργάστηκε στην Pepsi Cola International (Κύπρου) αρχικά ως Ανώτερος Διευθυντής MIS και στη συνέχεια ως Ανεξάρτητος Σύμβουλος για την Pepsi Cola International (Middle East), Αφρική και Μέση Ανατολή.

Τον Νοέμβριο του 1995, εργοδοτήθηκε ως Ανώτερος Αναλυτής/Προγραμματιστής στην Συνεργατική Εταιρεία Μηχανογράφησης (SEM Ltd) και το 2005 ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Συντήρησης και Υποστήριξης Εφαρμογών. Το 2016, διορίστηκε ως Διευθυντής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Συντήρησης και Υποστήριξης Εφαρμογών στην Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα. Το 2017 ανέλαβε τη θέση του Ανώτερου Διευθυντή Διεύθυνσης Τεχνολογίας.

Τον Σεπτέμβριο του 2018, εντάχθηκε στο δυναμικό της Ελληνικής Τράπεζας στη θέση του Ανώτερου Διευθυντή Τεχνολογίας.