Μέλος ΔΣ

Δημήτριος Ευσταθίου

Γεννήθηκε το 1970 στη Λευκωσία. Σπούδασε B.Eng. σε Information Systems Engineering στο Imperial College London. Είναι κάτοχος Master of Business Administration (MBA) από το London Business School, Ηνωμένο Βασίλειο.

Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του το 1993 στη London Forfaiting Company PLC - ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με βάση το Λονδίνο - όπου εργάστηκε μέχρι το 2001. Κατείχε τις θέσεις του Associate Director στο Λονδίνο και Managing Director στο γραφείο του Χονγκ Κονγκ.

Από το 2003 έως το 2007, εργάστηκε στη Morgan Stanley, στο Λονδίνο, ως Proprietary Trader -Head of CEEMEA proprietary trading - Fixed Income Division. Το 2008 εντάχθηκε στην Argo Capital Management Ltd, στο Λονδίνο, ως hedge fund manager που εξειδικεύεται στις αναδυόμενες αγορές, ως Portfolio Manager. Από το 2010 έως το 2013 εργάστηκε στην RBS Global Banking & Markets, στο Λονδίνο, (τώρα Natwest Markets) ως Head of Research & Strategy - Central and Eastern Europe, Middle East, Africa (CEEMEA) καλύπτοντας συναλλάγματα, δανεισμό (credit) και επιτόκια. Το 2013 εντάχθηκε στην ICBC Standard Bank Plc, στο Λονδίνο, ως Head of Trading Strategy.

Από τον Αύγουστο του 2016 είναι Διοικητικός Σύμβουλος και Chief Investment Officer (ιδρυτής και κύριος μέτοχος) της Blue Diagonal Capital Ltd, Κύπρος, μίας εποπτευόμενης εναλλακτικής εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων (AIFM), η οποία ειδικεύεται σε αναδυόμενες αγορές.

Διορίστηκε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας στις 29 Μαΐου 2017. Είναι Μέλος των Επιτροπών Διαχείρισης Κινδύνων και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Είναι επίσης μη-εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος της Sorex Properties Ltd, Ηνωμένο Βασίλειο και της Blue Diagonal AIF V.C.I.C. Plc, Κύπρος.