Πρόεδρος ΔΣ

Δρ. Ευριπίδης Α. Πολυκάρπου

Γεννήθηκε το 1962. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο University of Colorado, Denver (B.Sc.) και στο National University, San Diego (M.B.A. in Financial Management) στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατέχει Διδακτορικό Τίτλο (Ph.D.) στην Εκπαιδευτική Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο του Middlesex (Ηνωμένο Βασίλειο).

Διετέλεσε Μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια διαφόρων δημοσίων εταιρειών και Μέλος του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (2011-2013). Μεταξύ 1989 και 2017 ήταν μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού της Σχολής Επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει επίσης υπηρετήσει σε διάφορες διοικητικές θέσεις στο προαναφερθέν ίδρυμα και το 2007 διορίστηκε Διευθυντής Διοίκησης και Προσωπικού. Έχει συμμετάσχει σε διάφορες έρευνες και άλλα προγράμματα που έτυχαν χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη και τοπικούς φορείς. Από το Σεπτέμβριο του 2013 μέχρι τον Αύγουστο του 2017 διετέλεσε Chief Operating Officer για τη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική των Laureate International Universities. Έκτοτε προσφέρει υπηρεσίες ως Σύμβουλος για Εκπαιδευτικά θέματα σε τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς.

Εκλέγηκε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας στις 28 Μαΐου 2014. Διετέλεσε Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος από τις 27 Ιανουαρίου 2015 μέχρι τις 28 Αυγούστου 2019. Από τις 24 Μαΐου 2017 μέχρι τις 11 Ιουλίου 2018 εκπλήρωνε τα καθήκοντα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Εκλέγηκε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας στις 28 Αυγούστου 2019. Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Διορισμών / Εσωτερικής Διακυβέρνησης και Μέλος της Επιτροπής Μετασχηματισμού του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.