Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ / ΑΕΔ

Oliver Gatzke

Γεννήθηκε το 1968. Έχει αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου με πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (with Honours). Προηγουμένως, απέκτησε τον τίτλο του Τραπεζίτη του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αμβούργου κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του στη Deutsche Bank AG Hamburg (1989-1996).

Ο κ. Oliver Gatzke ήταν, μέχρι τον Αύγουστο του περασμένου χρόνου, ο Ανώτατος Οικονομικός Διευθυντής και Ανώτατος Διευθυντής Τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής συστημικής Τράπεζας, Hamburg Commercial Bank AG (πρώην HSH Nordbank AG), όπου επικεντρώθηκε στη χρηματοδότηση, την Πληροφορική / ψηφιοποίηση, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τη διαχείριση εγκαταστάσεων. Είχε ενταχθεί στην HSH Nordbank AG το 2013 ως Οικονομικός Διευθυντής και ακολούθως ως Ανώτατος Οικονομικός Διευθυντής, συν-επικεφαλής της πρώτης ιδιωτικοποίησης μιας κρατικής Τράπεζας στη Γερμανία σε διεθνείς χρηματοοικονομικούς επενδυτές.

Προηγουμένως, είχε εργαστεί για δεκαέξι χρόνια στον Ελεγκτικό Οίκο KPMG AG στη Γερμανία ως Συνέταιρος Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών & Αναδιαρθρώσεων από το 2007 (με απόσπαση στην KPMG Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο), ως (Ανώτερος) Διευθυντής Συναλλαγών & Αναδιαρθρώσεων από το 2001 (με απόσπαση στην KPMG Σικάγο, ΗΠΑ) και ως Βοηθός Διευθυντής Εταιρικής Χρηματοδότησης από το 1997.

Διορίστηκε Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου / Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας στις 23 Ιουλίου 2021.