Γενικός Δ/ντής, Διεύθυνση Ιδιωτών

Γιώργος Καραγιώργης

Γεννήθηκε το 1962 στη Λευκωσία. Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Αρρένων Κύκκου και σπούδασε Οικονομικά (B.Sc.) στην Αμερική, στο State University of New York στο Albany και ακολούθως Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) στο Πανεπιστήμιο της Ουαλίας.

Προσλήφθηκε στην Ελληνική Τράπεζα το 1987 και εργάστηκε σε αριθμό Τμημάτων και Υπηρεσιών του Ομίλου. Διετέλεσε Λειτουργός και Ανώτερος Λειτουργός Δανειοδοτήσεων της Ελληνικής Τράπεζας (Χρηματοδοτήσεις) Λτδ, Διευθυντής Χρηματιστηριακών Συναλλαγών στην Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ, Διευθυντής Κέντρου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Διευθυντής Τομέα Ιδιωτών. Από τον Σεπτέμβριο του 2011, κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή, Διεύθυνση Ιδιωτών ενώ για την περίοδο από τον Μάιο του 2016 μέχρι και τον Μάιο του 2019, κατείχε επίσης τη θέση του Γενικού Διευθυντή, Διεύθυνση Διεθνούς Τραπεζικής.