Γεν. Δ/ντής, Δ/νση Εταιρικής Ανάπτυξης & Προϊόντων

Γεώργιος Φεραίος

Γεννήθηκε το 1977. Αποφοίτησε από το Α’ Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ’ στην Πάφο και σπούδασε Λογιστική & Χρηματοοικονομικά (B.Sc.) στο London School of Economics & Political Science και Χρηματοοικονομικά (M.Phil.) στο Πανεπιστήμιο του Cambridge στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ξεκίνησε την καριέρα του το 2000 στο Λονδίνο, ως Επενδυτικός Τραπεζίτης για την Credit Suisse First Boston και στη συνέχεια εργάστηκε στη Bank of America και στη Morgan Stanley στον τομέα του Leveraged Finance Debt Capital Markets. Μετά από σχεδόν εννέα χρόνια ως Επενδυτικός Τραπεζίτης, έγινε Σύμβουλος Επενδύσεων και εξειδικεύτηκε σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και οι οποίες υφίστανται ανακεφαλαιοποίηση, αναδιάρθρωση του ισολογισμού τους, λειτουργική αναδιοργάνωση ή διάλυση. Σε αυτόν τον τομέα, εργάστηκε για τη Gladwyne Investments LLP στο Λονδίνο και την Alden Global Capital Ltd στη Νέα Υόρκη και στο Jersey. Με την επιστροφή του στην Κύπρο το 2013, εργάστηκε για ένα περίπου χρόνο ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος για κυπριακές και ξένες εταιρείες που αποσκοπούσαν στην άντληση κεφαλαίων και/ή χρηματοδότηση. Διετέλεσε Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας από τον Μάϊο του 2014 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2015 καθώς επίσης και Μη-Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της HD Direct Ltd (Hellas Direct) από το Φεβρουάριο του 2014 μέχρι το Φεβρουάριο του 2015.

Διορίστηκε ως Γενικός Διευθυντής της νεοσυσταθείσας Διεύθυνσης Εταιρικής Ανάπτυξης, τον Απρίλιο του 2015, με σκοπό την επικέντρωση σε συγκεκριμένες στρατηγικές προτεραιότητες της Τράπεζας, όπως οργανωτικές δομές και στρατηγικές συνεργασίες για την διαχείριση Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, πιθανές εξαγορές από την Ελληνική Τράπεζα άλλων Κυπριακών τραπεζών, δημιουργία εξειδικευμένων ομάδων δανειακών χορηγήσεων. Στο παρόν στάδιο, είναι υπεύθυνος για την διευρυμένη Διεύθυνση Εταιρικής Ανάπτυξης & Προϊόντων, η οποία αποτελείται από τρεις πυλώνες: 1) Εγκρίσεις Χορηγήσεων & Εξιδεικευμένες Χορηγήσεις, 2) Ανάπτυξη Προϊόντων & Επενδυτικών Προϊόντων και 3) Στρατηγική OMNI Channel.