Εκτελεστικός ΔΣ / ΑΕΔ

Ιωάννης Α. Μάτσης

Γεννήθηκε το 1969. Αποφοίτησε από την Αγγλική Σχολή στη Λευκωσία και σπούδασε Χημική Μηχανική (B.A., M.Eng.) στο Πανεπιστήμιο του Cambridge στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μεταξύ του 2008 και Απριλίου 2017 διετέλεσε Συνεταίρος της Point Nine Ltd, την οποία συν-ίδρυσε το 2008. Η Point Nine Ltd προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες και χρηματοοικονομικά λογισμικά προγράμματα σε χρηματοοικονομικά ιδρύματα στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Μεταξύ του 1994 και 2008, εργάστηκε στο Λονδίνο. Ήταν Διευθύνων Σύμβουλος, Ομάδα Δομημένων Συναλλαγών στη Mizuho International plc από το Μάιο 2003 μέχρι το Μάρτιο 2008, όπου δημιούργησε και διεύθυνε την ομάδα για τη δόμηση και τη συναλλαγή πιστωτικών, επιτοκιακών και συναλλαγματικών παραγώγων. Μεταξύ Ιουνίου 1997 και Μαΐου 2003, ήταν Διευθύνων Σύμβουλος, Ομάδα Πιστωτικών Παραγώγων στην ING Barings. Μεταξύ Σεπτεμβρίου 1996 και Ιουνίου 1997, ήταν Αντιπρόεδρος, Ομάδα Δομημένων Προϊόντων στην Chase Manhattan. Ξεκίνησε την καριέρα του τον Ιανουάριο 1994 στην ING Barings.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου. Πρόεδρος (προηγουμένως Μέλος) του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και Μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τραπεζών. Είναι επίσης Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της APS Cyprus Ltd.

Διορίστηκε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας στις 24 Δεκεμβρίου 2013. Διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και Μέλος της Επιτροπής Διορισμών / Εσωτερικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Διορίστηκε Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου στις 24 Απριλίου 2017.