Μέλος ΔΣ

Ειρένα Γεωργιάδου

H Ειρένα Γεωργιάδου γεννήθηκε στη Λευκωσία (Κύπρος) το 1976.

Υπηρέτησε στη θέση της Επιτρόπου Μεταρρύθμισης Δημόσιας Υπηρεσίας Κύπρου, έχοντας διοριστεί από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, το Μάρτιο του 2014. Διετέλεσε, επίσης, Σύμβουλος και Διευθύντρια του Γραφείου του Υπουργού Οικονομικών. Διαθέτει εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία καθώς έχει υπηρετήσει σε διευθυντικές θέσεις σε δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες.

Σπούδασε Πολιτικά και Οικονομικά (BSc - 1998) στο Πανεπιστήμιο του Bristol στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι Εγκεκριμένη Λογιστής (ACA - 2001) και Corporate Financier (CF - 2006) από το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας και Ουαλίας (ΙCAEW). Είναι απόφοιτος της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας (1988-95).

Είναι επίσης μη-Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος στην Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ) και στο HFC “Hope for Children” CRC Policy Center και Αντιπρόεδρος του Κύπρο-Γερμανικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου, ο οποίος είναι κάτω από την αιγίδα του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ).

Εκλέγηκε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας στις 28 Μαΐου 2014 και διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας για την περίοδο από 8 Ιουλίου 2014 μέχρι 24 Μαΐου 2017. Επανεκλέγηκε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας στις 24 Μαΐου 2017. Είναι Μέλος των Επιτροπών Ελέγχου, Αμοιβών και Μετασχηματισμού του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.