Ανώτατος Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων

Τζόζεφ Αντωνίου

Ο Τζόζεφ γεννήθηκε το 1984. Αποφοίτησε από την Αγγλική Σχολή Λευκωσίας, ενώ το 2006 απόκτησε πτυχίο Οικονομικών από το University College London (UCL).

Κατέχει επαγγελματικό τίτλο Εγκεκριμένου Λογιστή (Chartered Accountant) και μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Executive M.B.A) από το Πανεπιστήμιο του Cambridge στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχοντας κερδίσει διάφορους ακαδημαϊκούς επαίνους και διακρίσεις.

Μεταξύ του 2007 και 2017 εργάστηκε σε διάφορους διεθνείς Τραπεζικούς Οργανισμούς στο Λονδίνο, ενώ ολοκλήρωσε την απόκτηση του επαγγελματικού του τίτλου Chartered Accountant στην Ernst & Young στο Λονδίνο, όπου εργαζόταν στον τομέα της Διαχείρισης και Διασφάλισης Επενδύσεων. Το 2010 εντάχθηκε στην Royal Bank of Scotland (RBS), ως Διευθυντής σε διάφορους ρόλους, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ομίλου. Στην RBS, είχε εμπλοκή στην αναδιάρθρωση του ισολογισμού που στήριξε την οικονομική και επιχειρησιακή ανάκαμψη της Τράπεζας κατά την περίοδο αυτή, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών για την οριοθέτηση της λιανικής δραστηριότητας της Τράπεζας, την αποκοπή περίπου 300 υποκαταστημάτων της, και το Σχέδιο Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων. Το 2014 εισήλθε στην HSBC, όπου εργάστηκε ως Ανώτερος Διευθυντής Χαρτοφυλακίου και ηγήθηκε πληθώρα δραστηριοτήτων για περιορισμό και ελαχιστοποίησης κίνδυνων για την HSBC Ευρώπης, με επίκεντρο τις εμπορικές δραστηριότητες της τράπεζας για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένων έργων στρατηγικής σημασίας και σε σχέση με το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την διαχείριση κινδύνων.  

Τον Αύγουστο του 2017, εντάχθηκε στον Όμιλο της Ελληνικής Τράπεζας όπου ανάλαβε την διεύθυνση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακών Κινδύνων & Διακυβέρνησης. Στις 23 Απριλίου 2020, διορίστηκε ως Μεταβατικός Ανώτερος Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων της Ελληνικής Τράπεζας ενώ διορίστηκε στη θέση του Ανώτατου Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων στις 10 Σεπτεμβρίου 2020. Ήταν βασικό στέλεχος της ομάδας διαπραγμάτευσης που ηγήθηκε της συμφωνίας για απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας καθώς επίσης και της συμφωνίας για απόκτηση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων από την RCB Bank Limited.