Γενική Δ/ντρια, Δ/νση Διεθνούς Τραπεζικής

Κυριακή Παπαδοπούλου

Η Κυριακή γεννήθηκε το 1973. Αποφοίτησε από το Λανίτειο Λύκειο και είναι κάτοχος πτυχίου Μηχανολογίας και Διοίκησης καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου στην Μηχανολογία από το Πανεπιστήμιο του Cambridge στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι Εγκεκριμένη Λογιστής (ACA) και μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας και Ουαλίας (ΙCAEW) από το 1997.

Κατά την περίοδο 1994 – 1998 εργάστηκε στην Deloitte & Touche στο Λονδίνο και στη συνέχεια  επέστρεψε στην Κύπρο το 1999 για να εργαστεί στην Deloitte & Touche Κύπρου ως Ανώτερη Διευθύντρια. Αργότερα εργάστηκε σε διάφορες θέσεις στην Τράπεζα Κύπρου συμπεριλαμβανομένης της Ανώτερης Διευθύντριας στο Τμήμα Διαχείρισης Μεγάλων Επιχειρήσεων του Τομέα Αναδιαρθρώσεων και Ανάκτησης Χρεών. Εντάχθηκε στο δυναμικό της Ελληνικής Τράπεζας το 2015 όπου ανέλαβε τη θέση της Γενικής Διευθύντριας της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων. Από τον Απρίλιο του 2016 μέχρι τον Ιούνιο του 2017 ανέλαβε τη θέση της Γενικής Διευθύντριας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Καθυστερήσεων της Τράπεζας. Μετά την απόφαση της Τράπεζας το 2017 για την μεταφορά των εργασιών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Καθυστερήσεων, ανέλαβε ως Διευθύνουσα Σύμβουλος της APS Debt Servicing Cyprus Ltd, που αποτελεί την  πρώτη πλατφόρμα διαχείρισης προβληματικών δάνειων στην Κύπρο.   

Από τον Μάιο του 2019, έγινε μέλος της Ανώτατης Διευθυντικής Ομάδας της Ελληνικής Τράπεζας, ως Γενική Διευθύντρια της Διεύθυνσης Διεθνούς Τραπεζικής.