Γεν.Δ/ντής,NPA Deleveraging & Transaction Advisory

Μάριος Καλότυχος

Γεννήθηκε το 1981. Αποφοίτησε από το Λανίτειο Λύκειο Α Λεμεσού και σπούδασε Οικονομικά & Μαθηματικά (B.Sc) στο London School of Economics και Οικονομικά & Μαθηματικά (M.Phil.) στο University of Cambridge στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Από το 2009 έως το 2015 ήταν αντιπρόεδρος της Morgan Stanley στο Λονδίνο, όπου εργάστηκε στο τμήμα European Fixed Income Capital Markets παρέχοντας συμβουλές στις ευρωπαϊκές τράπεζες για τη βελτιστοποίηση του ισοζυγίου εστιάζοντας σε εκποιήσεις μη-βασικών στοιχείων του ενεργητικού τόσο σε μη-εξυπηρετούμενες χορηγήσεις όσο και σε αποκτηθέντα ακίνητα, μέσω διάθεσης περιουσιακών στοιχείων και συνθετικών τιτλοποιήσεων. Έχοντας αυτό το ρόλο, συνεργάστηκε στενά με διάφορους επενδυτές για την εκτέλεση μεγάλων συναλλαγών χαρτοφυλακίου. Επίσης, συμβούλευε εταιρείες για την αντιστάθμιση της έκθεσης στον πληθωρισμό και την εκτέλεση σύνθετων συναλλαγών παραγώγων.

Πριν ενταχθεί στην Morgan Stanley, εργάστηκε ως Εμπορικός Αντιπρόσωπος Εμπορικού Χαρτοφυλακίου στο γραφείο Εμπορικών Ακινήτων της Deutsche Bank στο Λονδίνο.

Από τον Αύγουστο του 2015 εντάχθηκε στο δυναμικό της Ελληνικής Τράπεζας στη θέση του Ανώτερου Διευθυντή Εταιρικής Ανάπτυξης ενώ στις 17 Νοεμβρίου 2017 ανέλαβε επίσης τη θέση του Γενικού Διευθυντή Διαχείρισης Μη-Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων. Από τις 18 Οκτωβρίου 2018, διορίστηκε ως Γενικός Διευθυντής NPA Deleveraging & Transaction Advisory, έχοντας κάτω από την εποπτεία του το NPA Deleveraging, Transaction Advisory, τις Ασφαλιστικές Θυγατρικές Εταιρείες και το Business Advisory Support.