Ανώτατος Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Δρ. Ματθαίος Χαραλαμπίδης

Γεννήθηκε το 1968. Αποφοίτησε από την Αγγλική Σχολή στη Λευκωσία και σπούδασε Χημική Μηχανική (M.Eng., ACGI, DIC, PhD) στο Imperial College London στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι κάτοχος CFA®.

Το 1996 ξεκίνησε την καριέρα του στον Τραπεζικό τομέα από την Τράπεζα Κύπρου όπου υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις.  Τον Μάιο του 2010, αποχώρησε από την Τράπεζα Κύπρου και εντάχθηκε στο δυναμικό της Eurobank Κύπρου όπου κατείχε τη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Πάφου μέχρι το 2014 οπότε και διορίστηκε Αναπληρωτής Επικεφαλής της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης. 

Το Δεκέμβριο του 2016, εντάχθηκε στο δυναμικό της Ελληνικής Τράπεζας ως Αναπληρωτής Επικεφαλής της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Από τις 6 Ιουνίου 2018 κατέχει τη θέση του Ανώτατου Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης.