Γραμματέας ΔΣ / Διευθυντής Γραμματείας ΔΣ

Πέτρος Αρσαλίδης

Γεννήθηκε το 1968. Αποφοίτησε από το Λύκειο Ακροπόλεως στη Λευκωσία και σπούδασε Οικονομικά και Λογιστική στο Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (B.Sc. και M.Sc. στη Λογιστική, με ειδίκευση στις Υπηρεσίες Ελέγχου καθώς και στις Επιχειρηματικές Υπηρεσίες).

Είναι Certified Public Accountant (C.P.A.), Μέλος του Αμερικανικού Ινστιτούτου Εγκεκριμένων Λογιστών και του Ινστιτούτου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Υπηρέτησε ως Ανώτερος Διευθυντής Ελέγχου στην Ελεγκτική Εταιρεία Ernst & Young στο Ντάλας, Τέξας, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για 5 χρόνια, με ειδίκευση στον Έλεγχο και Παροχή Συμβουλευτικών  Υπηρεσιών σε Εταιρείες κυρίως στον τομέα των αερομεταφορών, της τεχνολογίας και των κατασκευών. Στη συνέχεια, εργάστηκε στην Ελεγκτική Εταιρεία Arthur Andersen στην Κύπρο ως Διευθυντής, ειδικευμένος σε Υπηρεσίες Ελέγχου και Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Εταιρείες Offshore.

Από το 1997 εργάζεται στον Όμιλο της Ελληνικής Τράπεζας, αρχικά ως Ανώτερος Λειτουργός Οικονομικής Διαχείρισης και από το 2000 ως Ανώτατος Οικονομικός Διευθυντής των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου Παγκυπριακής και Λήδρας Ασφαλιστικής. Εκλέχθηκε ως Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής Λτδ στις 22 Μαΐου 2006. Το 2008 ανέλαβε αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής Λτδ, θέση που κατείχε μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου 2015, όταν ορίστηκε Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου / Διευθυντής Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ. Επίσης, είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής Λτδ και της Ελληνικής Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης Λτδ. Διετέλεσε Μέλος σε διάφορες Επιτροπές του Ινστιτούτου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου καθώς και του Κυπριακού Οργανισμού Ασφάλισης.