Ανώτατος Διευθυντής Λειτουργικών Εργασιών

Φοίβος Λεοντίου

Γεννήθηκε το 1964. Αποφοίτησε από την Αγγλική Σχολή στη Λευκωσία. Σπούδασε Οικονομικά / Λογιστική στο City University του Λονδίνου, όπου έλαβε το πτυχίο B.Sc. (Hons) Οικονομικών & Λογιστικής.

Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Reading του Ηνωμένου Βασιλείου με πτυχίο M.A. στο International Business & International Financial Management.

Το 1988 εργάστηκε στην Arab Bank Κύπρου, όπου μέχρι το 2008 εργάστηκε σε διάφορες θέσεις, καταλήγοντας σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στα Τμήματα Λειτουργικής Υποστήριξης και τις Υπηρεσίες Πελατών.

Τον Μάιο του 2008 εργοδοτήθηκε στην Τράπεζα. Αρχικά και μέχρι το Μάρτιο του 2011 εργάστηκε ως Διευθυντής Διοικητικών Εργασιών του Δικτύου Καταστημάτων Ελλάδας. Με την επιστροφή του στην Κύπρο εργάστηκε για μικρό χρονικό διάστημα ως Διευθυντής του Γραφείου του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή.

Από 1ην Αυγούστου 2011, ανέλαβε τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή, Υπηρεσιών Λειτουργικής Υποστήριξης, όπου ήταν υπεύθυνος για διάφορα τμήματα, όπως, Υπηρεσίες Πληροφορικής, Οργάνωσης & Μεθόδων και Ανασχεδιασμού, Ανάλυσης Δεδομένων, Διαχείρισης και Ποιότητας, Τεχνικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης Ακινήτων, Διοικητικές Υπηρεσίες, Κέντρα Διεκπεραίωσης Τραπεζικών Συναλλαγών και Ασφάλειας Πληροφοριών & Υπηρεσίας Επιχειρησιακής Συνέχειας. Από τις 18 Οκτωβρίου 2018, διορίστηκε ως Ανώτατος Διευθυντής Λειτουργικών Εργασιών / Ανώτατος Διευθυντής Ενσωμάτωσης έχοντας κάτω από την εποπτεία του τις Υπηρεσίες Λειτουργικών Εργασιών, το Γραφείο Ενσωμάτωσης / Μετασχηματισμού και το Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών. Από τις 15 Νοεμβρίου 2018, ανέλαβε επίσης τη νεοσύστατη Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακής Απάτης.