Ανώτατος Διευθυντής Λειτουργικών Εργασιών

Φοίβος Λεοντίου

Ο Φοίβος γεννήθηκε το 1964. Αποφοίτησε από την Αγγλική Σχολή στη Λευκωσία και μετά σπούδασε Οικονομικά / Λογιστική στο City University του Λονδίνου, όπου έλαβε το πτυχίο B.Sc. (Hons) στα Οικονομικά & Λογιστική.

Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Reading του Ηνωμένου Βασιλείου αποκτώντας το μεταπτυχιακό τίτλο M.A. στο International Business & International Financial Management.

Το 1988 εργοδοτήθηκε στην Arab Bank Κύπρου, όπου μέχρι το 2008 εργάστηκε σε διάφορες θέσεις, καταλήγοντας στη θέση του γενικού διευθυντή Λειτουργικής Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης Πελατών.

Τον Απρίλιο του 2008, εργοδοτήθηκε από την Ελληνική Τράπεζα. Αρχικά και μέχρι το Μάρτιο του 2011 εργάστηκε ως Διευθυντής Διοικητικών Εργασιών του Δικτύου Καταστημάτων Ελλάδας. Με την επιστροφή του στην Κύπρο εργάστηκε για μικρό χρονικό διάστημα ως Διευθυντής του Γραφείου του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή. Τον Αύγουστο 2011, ανέλαβε τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή, Υπηρεσιών Λειτουργικής Υποστήριξης, όπου ήταν υπεύθυνος για διάφορα τμήματα, όπως, Υπηρεσίες Πληροφορικής, Οργάνωσης & Μεθόδων και Ανασχεδιασμού, Ανάλυσης Δεδομένων, Διαχείρισης και Ποιότητας, Τεχνικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης Ακινήτων, Διοικητικές Υπηρεσίες, Κέντρα Διεκπεραίωσης Τραπεζικών Συναλλαγών, Ασφάλειας Πληροφοριών & Υπηρεσίας Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τον Οκτώβρη του 2018, διορίστηκε ως Ανώτερος Διευθυντής Λειτουργικών Εργασιών έχοντας κάτω από την εποπτεία του διάφορες Υπηρεσίες Λειτουργικών & Διοικητικών Εργασιών, το Γραφείο Μετασχηματισμού και το Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών. Παράλληλα με τα καθήκοντά του, διορίστηκε ως ο Ανώτερος Διευθυντής Ενσωμάτωσης και ηγήθηκε την επιτυχή Ενσωμάτωση της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) με την Ελληνική Τράπεζα.

Από τις 2 Αυγούστου 2021, μετά από μια σημαντική αναδιοργάνωση στη δομή της Τράπεζας, ο Φοίβος είναι επικεφαλής της διευρυμένης Διεύθυνσης Τεχνολογίας & Λειτουργικών Εργασιών.