Ανώτατος Διευθυντής Τραπεζικής

Φοίβος Στασόπουλος

Ο Φοίβος γεννήθηκε το 1967 στη Λευκωσία. Αποφοίτησε από το Λύκειο Ακροπόλεως και σπούδασε Λογιστική, Χρηματοοικονομικά και Οικονομετρία (B.A.) στο Πανεπιστήμιο του Manchester στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στη συνέχεια εντάχθηκε στο δυναμικό της KPMG στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου απέκτησε τον επαγγελματικό τίτλο του Εγκεκριμένου Λογιστή, και από το 1993 είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants of England & Wales (ICAEW). 

Μετά από 4 χρόνια εργασίας στην KPMG UK, επέστρεψε στην Κύπρο το 1994 για να εργαστεί στην Τράπεζα Κύπρου στη θέση του Διευθυντή Υπηρεσίας Ανάκτησης Χρεών. Αφού υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις, έγινε Γενικός Διευθυντής του τμήματος Μεγάλων Επιχειρήσεων. Προς τα τέλη του 2013, αποχώρησε από την Τράπεζα Κύπρου, και για περίοδο περίπου δύο ετών ασχολήθηκε με την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε κυπριακές επιχειρήσεις γνωστού κύρους που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της οικονομίας. 

Από τον Απρίλη του 2016,  εντάχθηκε στο δυναμικό της Ελληνικής Τράπεζας. Από τον Αύγουστο του 2016 μέχρι τον Οκτώβρη του 2017 κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή Διεύθυνσης Επιχειρήσεων & Ασφαλειών. Από τον Νοέμβριο του 2017, κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων. Παράλληλα με τα καθήκοντά του, από τον  Σεπτέμβρη 2020 μέχρι τον Ιούλη 2021, ανέλαβε  Εκτελών Καθήκοντα Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή. Από τις 2 Αυγούστου 2021, μετά από μια σημαντική αναδιοργάνωση στη  οργανωτική δομή της Τράπεζας, ανέλαβε τη θέση του Ανώτατου Διευθυντή Τραπεζικής - έχοντας υπό την ευθύνη όλων των Τραπεζικών δραστηριοτήτων και προϊόντων.