Ανακοινώσεις στο ΧΑΚ - ΕΚ

HEROAnnouncements.jpg

Με σκοπό την ενημέρωση των θεσμικών επενδυτών αλλά και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού της Τράπεζας παραθέτουμε, μεταξύ άλλων, στοιχεία σχετικά με τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τη στρατηγική και τις εξελίξεις στην Τράπεζα και στον Όμιλο.

Επίλεξε χρονιά: