Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου

2022
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017 
 • Archive
  • 2018
  • 2017 
  • 2016

30/11/2022

Ενιαμηνιαία Αποτελέσματα 2022

Την πρώτη εννιαμηνία του 2022, σημειώσαμε κέρδη €76,4 εκατ., αντανακλώντας κυρίως βελτιωμένες επιδόσεις εσόδων και αναστροφή ορισμένων ζημιών απομείωσης, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν στα €205,9 εκατ. (…) Η χρηματοδότηση τομέων όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η ενέργεια, η Τεχνολογία, η φιλοξενία, οι μεταφορές και η ναυτιλία παραμένουν υψηλή προτεραιότητα για εμάς, συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα της οικονομίας. Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2022, παραχωρήθηκαν €0,8 δισ. σε νέα δάνεια, αυξημένα κατά 29% σε ετήσια βάση. (…)  Το τριετές Πλάνο Μετασχηματισμού μας άρχισε να υλοποιείται με στόχο την αντιμετώπιση δομικών προκλήσεων, το ξεκλείδωμα όλων των δυνατοτήτων μας και την ανάπτυξη της στρατηγικής μας για μία βιώσιμη κερδοφορία.

20/09/2022

Εξαμηνιαία Αποτελέσματα 2022

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 παραχωρήθηκαν €556 εκατ. σε νέα δάνεια, με υγιή απόδοση κινδύνου, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 43% σε σύγκριση με το νέο δανεισμό ύψους €388 εκατ. για την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Διατηρούμε ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια περίπου 21,9% (αναπροσαρμοσμένος), πολύ πιο πάνω από τις κανονιστικές απαιτήσεις και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 473%).

Είμαστε σε θέση και παραμένουμε προσηλωμένοι στη στήριξη των βιώσιμων λιανικών και επιχειρηματικών μας πελατών.

10/06/2022

Τριμηνιαία Αποτελέσματα 2022

Η Ελληνική Τράπεζα ξεκίνησε ήδη ένα τριετές σχέδιο μετασχηματισμού. Στόχος είναι να  ξεκλειδώσουμε όλες μας τις δυνατότητες και να αναπτύξουμε τη στρατηγική μας για να πετύχουμε βιώσιμη κερδοφορία. Είμαστε στη διαδικασία μετεξέλιξης της Τράπεζας σε έναν πελατοκεντρικό οργανισμό, βελτιώνοντας την εμπειρία του πελάτη μέσω της  ψηφιοποίησης, του εξορθολογισμού των διαδικασιών μας και προσφέροντας απλά και ανταγωνιστικά προϊόντα. Ταυτόχρονα, ενισχύουμε το προφίλ του δανειακού μας χαρτοφυλακίου με υγιή επέκταση, δίνοντας έμφαση στο τρίπτυχο ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση).

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021

21/04/2022

Αποτελέσματα για το έτος 2021

Με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια στο 21,7% και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 499%) στο τέλος του 2021 παραμένουμε προσηλωμένοι στην υποστήριξη των πελατών μας και παρέχουμε χρηματοδότηση σε τομείς που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της οικονομίας, όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η ενέργεια, η Τεχνολογία, η φιλοξενία, οι μεταφορές και η ναυτιλία.

30/11/2021

Ενιαμηνιαία Αποτελέσματα 2021

Ακόμα μια προτεραιότητα για εμάς είναι να επιταχύνουμε το ταξίδι του μετασχηματισμού μας, ώστε να ξεκλειδώσουμε τις δυνατότητές μας και να επιτύχουμε βιώσιμη μακροπρόθεσμη κερδοφορία. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη μετεξέλιξη της Τράπεζάς μας σε έναν οργανισμό φιλικό προς τον πελάτη, βελτιώνοντας την εμπειρία των πελατών μέσα από την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, την απλοποίηση των διαδικασιών και την ενίσχυση των προϊόντων μας.

24/09/2021

Εξαμηνιαία Αποτελέσματα 2021

Παραμένουμε προσηλωμένοι στη μετεξέλιξη της Τράπεζάς μας σε έναν πελατοκεντρικό οργανισμό,  βελτιώνοντας την εμπειρία των πελατών μας μέσα από την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, την απλοποίηση των διαδικασιών και την ενίσχυση των προϊόντων μας. Θέλουμε να ενισχύσουμε το προφίλ του δανειακού μας χαρτοφυλακίου με υγιή επέκταση, δίνοντας έμφαση στο τρίπτυχο ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση), ενώ άλλες βασικές μας προτεραιότητες περιλαμβάνουν τη διαχείριση του υψηλού δείκτη εξόδων και της πλεονάζουσας ρευστότητάς μας, καθώς και την εφαρμογή μιας αξιοκρατικής πολιτικής για το προσωπικό μας.

08/06/2021

Τριμηνιαία Αποτελέσματα 2021

Το οικονομικό περιβάλλον στην Κύπρο αλλά και παγκόσμια συνεχίζει να επηρεάζεται από την πανδημία. Ωστόσο, με τη σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομίας και την εφαρμογή ενός ισχυρού δημοσιονομικού πακέτου στήριξης και ρευστότητας, συγκεκριμένοι τομείς έχουν ήδη παρουσιάσει σημάδια ανάκαμψης. Παρά την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, τα οικονομικά αποτελέσματα για την 1η τριμηνία του 2021 επιβεβαιώνουν την ισχυρή θέση της Ελληνικής Τράπεζας και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2020

09/04/2021

Αποτελέσματα για το έτος 2020

Κατά το 2020 το σύνολο των νέων χορηγήσεων ξεπέρασε το €1 δισεκατομμύριο, καθιστώντας το 2020 τη χρονιά με τον ψηλότερο δανεισμό για την Ελληνική Τράπεζα. Οι ισχυρές επιδόσεις του 2020 οδήγησαν σε κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €50,5 εκατ.

01/12/2020

Ενιαμηνιαία Αποτελέσματα 2020

Οι επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στην παγκόσμια οικονομία, αλλά και στην κοινωνία και στις επιχειρήσεις στην Κύπρο ήταν άνευ προηγουμένου. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με την Κυβέρνηση και τις Εποπτικές Αρχές ώστε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους πελάτες μας, κάτω από αυτές τις ιδιόμορφες συνθήκες. Ο ρόλος μας αυτή τη στιγμή είναι πιο κρίσιμος από ποτέ.

25/09/2020

Εξαμηνιαία Αποτελέσματα 2020

Η πανδημία Covid-19 συνεχίζει να επηρεάζει την κυπριακή και την παγκόσμια οικονομία. Ωστόσο, με τη σταδιακή επανεκκίνηση της εγχώριας οικονομίας και την εφαρμογή ενός ισχυρού δημοσιονομικού πακέτου στήριξης και ρευστότητας, συγκεκριμένοι τομείς έχουν ήδη παρουσιάσει σημάδια ανάκαμψης.

26/06/2020

Τριμηνιαία Αποτελέσματα 2020

Τους τελευταίους τρεις μήνες, ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού, έχουμε βιώσει μια άνευ προηγουμένου κρίση σε παγκόσμια κλίμακα με περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν σταδιακά σε όλες τις χώρες. Φυσικά, η Κύπρος δεν αποτέλεσε εξαίρεση.Ωστόσο, η μέχρι σήμερα επιτυχία της χώρας μας στην αντιμετώπιση αυτής της υγειονομικής κρίσης, συνοδευόμενη από την εφαρμογή ενός ισχυρού δημοσιονομικού πακέτου στήριξης, μας επιτρέπει να βλέπουμε το μέλλον με αυξημένη αυτοπεποίθηση. Οι δείκτες οικονομικής δραστηριότητας τους οποίους παρακολουθούμε καθημερινά αποτελούν σταθερή απόδειξη της αισιοδοξίας μας.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2019

19/05/2020

Αποτελέσματα για το έτος 2019

Τα οικονομικά μας αποτελέσματα για το 2019 αποδεικνύουν την ευρωστία και τη σταθερότητα της διευρυμένης πλέον Ελληνικής Τράπεζας. Η σημαντική μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό, η ενισχυμένη κερδοφορία (κέρδη μετά τη φορολογία €108,4 εκατ. το 2019), καθώς και η ισχυρή κεφαλαιακή θέση με τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 22,56%, αποδεικνύουν ότι η διευρυμένη Ελληνική Τράπεζα διαθέτει ένα στέρεο, βιώσιμο και μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο προστατεύει τις καταθέσεις των πελατών της, προσφέρει εμπιστοσύνη στους δανειολήπτες και δημιουργεί αξία για τους μετόχους της.

02/12/2019

Εννιαμηνιαία Αποτελέσματα 2019

Τα αποτελέσματα 9μήνου σε συνδυασμό με την κεφαλαιακή μας θέση αποδεικνύουν την ευρωστία και τη σταθερότητα της διευρυμένης Ελληνικής Τράπεζας. Διαμορφώνουμε το επιχειρηματικό μας μοντέλο έτσι ώστε να προσαρμόζεται στις ραγδαίες εξελίξεις, ιδιαίτερα στον ψηφιακό τομέα. Τα σχέδιά μας στοχεύουν στη διατήρηση μιας βιώσιμης κερδοφορίας και στη δημιουργία ισχυρών αποδόσεων για τους μετόχους μας.

Κέρδος 9μήνου μετά τη φορολογία: €89,4 εκατ.

Ηγετική τράπεζα Λιανικής Τραπεζικής στο νησί, με το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων και μερίδια αγοράς καταθέσεων και χορηγήσεων από νοικοκυριά στο 38,5% και 29,8% αντίστοιχα

Ισχυρή Κεφαλαιακή θέση: Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 19,0% και Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 21,5%, πολύ πιο ψηλά από τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών

Σημαντική μείωση κινδύνου στον ισολογισμό: Ο Δείκτης ΜΕΧ διαμορφώθηκε στο 25,2% (ή 31,8% περιλαμβανομένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ) και οι καθαρές ΜΕΧ προς περιουσιακά στοιχεία διαμορφώθηκαν στο 4,0% (ή 6,6% περιλαμβανομένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ)

27/06/2019

Εξαμηνιαία Αποτελέσματα 2019

Τα εξαμηνιαία αποτελέσματα αντανακλούν μέρος από το όφελος της απόκτησης των εργασιών της πρώην ΣΚΤ. Η σημαντική μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό, η διατηρημένη και ενισχυμένη κερδοφορία καθώς και η ισχυρή κεφαλαιακή θέση με τον δείκτη CET1 στο 18,49% αποδεικνύουν ότι η διευρυμένη Ελληνική Τράπεζα διαθέτει ένα στέρεο, βιώσιμο και μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο προστατεύει τις καταθέσεις των πελατών της και δημιουργεί αξία για τους μετόχους της.

Καθαρά έσοδα από τόκους για τη 2 η τριμηνία του 2019 στα €75,8 εκατ.

Το κέρδος μετά την φορολογία για τη 2 η τριμηνία στα €44,2 εκατ., το κέρδος μετά την φορολογία για την 1 η εξαμηνία 2019 στα €59,1 εκατ.

Δείκτης ΜΕΧ (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ) στο 25,2%

Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε στο 18,49% ενώ ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 20,97%

28/06/2019

Τριμηνιαία Αποτελέσματα 2019

Η απόκτηση των εργασιών της ΣΚΤ και η ταυτόχρονη μείωση των κινδύνων στον ισολογισμό και στο επιχειρηματικό μας μοντέλο καθιέρωσε την Ελληνική Τράπεζα ως την ισχυρότερη και πιο αξιόπιστη τράπεζα της Κύπρου, προστατεύοντας τις καταθέσεις, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους μας και παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες άριστης ποιότητας για τους πελάτες μας.

Καθαρά έσοδα από τόκους για την 1η τριμηνία του 2019 στα €75,3 εκατ.

Το κέρδος πριν τις προβλέψεις για την 1η τριμηνία 2019 ανήλθε στα €35,9 εκατ. και το κέρδος μετά την φορολογία για την 1η τριμηνία στα €14,9 εκατ.

Δείκτης ΜΕΧ (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ) στο 26,5%

Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε στο 18,54% ενώ ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 21,16% με την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου ύψους €150 εκατ.

  

Ετήσια Έκθεση 2018

25/04/2019

Αποτελέσματα για το έτος 2018

Η απόκτηση των εργασιών της ΣΚΤ εξασφάλισε στην Ελληνική Τράπεζα ηγετική θέση στη λιανική τραπεζική και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην Κύπρο. Ταυτόχρονα, μείωσε σημαντικά τους κινδύνους στον ισολογισμό της και στο επιχειρηματικό της μοντέλο.

Η Τράπεζα κατέχει πλέον ηγετική θέση στον τομέα της λιανικής τραπεζικής, με το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων και μερίδια αγοράς καταθέσεων και χορηγήσεων από νοικοκυριά στο 39,0% (από 11,7%) και 30,2% (από 6,5%) αντίστοιχα

Η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στη Κύπρο με μερίδια αγοράς καταθέσεων και χορηγήσεων στο 30,9%(από 12,0%) και 19,5% (από 8,6%) αντίστοιχα

Ο ισολογισμός της Απόκτησης ήταν €9,3 δισ. και αποτελείτο από δάνεια €4,0 δισ. (€3,6 δισ. εξυπηρετούμενες χορηγήσεις και €0,4 δισ. ΜΕΧ), Κυπριακά Κυβερνητικά Ομόλογα (€4,1 δισ.), μετρητά (€1,0 δισ.), καταθέσεις (€8,8 δισ.) καθώς και ορισμένα άλλα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις

19/12/2018

Εννιαμηνιαία Αποτελέσματα 2018

Η κερδοφορία και η κεφαλαιακή μας θέση διασφαλίζουν περαιτέρω τους καταθέτες μας και δημιουργούν αξία για τους μετόχους. Η Απόκτηση στοιχείων της πρώην Συνεργατικής, ενδυναμώνει το επιχειρηματικό μας μοντέλο και οδηγεί την Τράπεζα σε σταθερή  και  υγιή κερδοφορία. 

Κέρδος 9μήνου μετά τη φορολογία: €295,9 εκατ.

Ενδεικτικός  Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1)  18,2%, ενώ  ενδεικτικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 20,9%, λαμβάνοντας υπόψη την πλήρως εξασφαλισμένη αύξηση κεφαλαίου, ύψους €150 εκατ. η οποία υπολογίζεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο του 2019

Ηγετική Τράπεζα λιανικής τραπεζικής στο νησί, με μερίδιο αγοράς καταθέσεων σε νοικοκυριά στο 39% και μερίδιο αγοράς δανείων και χορηγήσεων σε νοικοκυριά στο 30%

Σε σχέση με το προηγούμενo τρίμηνo: Δείκτης ΜΕΧ μειώθηκε σημαντικά από 51,6% στο 25,6% , ενώ οι καθαρές ΜΕΧ  προς περιουσιακά στοιχεία μειώθηκαν από 12% στο 4%

10/09/2018

Εξαμηνιαία Αποτελέσματα 2018

Κατά την πρώτη εξαμηνιαία του 2018 ο ενδεικτικός Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 13,7% και ο ενδεικτικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου στο 17,4%, με μεταβατικές διατάξεις και οι δύο , και υπερβαίνουν κατά πολύ τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις.

Υψηλή δυναμική στις χορηγήσεις, €328 εκατ. χορηγήσεις εγκρίθηκαν κατά την 1η εξαμηνιαία του 2018 με αύξηση 77% σε ετήσια βάση

Δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ στο 62% .Δείκτης κάλυψης των καθαρών ΜΕΧ με εμπράγματες εξασφαλίσεις στο 142%

Καθαρές ΜΕΧ προς περιουσιακά στοιχεία μειώθηκαν στο 11,7%,

Η συμφωνία με τη ΣΚΤ παρέχει ελκυστικά στρατηγικά, εμπορικά και οικονομικά οφέλη στην Τράπεζα

Ενδεικτικός Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) στο 13,7% και ενδεικτικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 17,4%, με μεταβατικές διατάξεις.

01/06/2018

Τριμηνιαία Αποτελέσματα 2018

Κατά την 1η τριμηνία του 2018, έχουμε σημειώσει περαιτέρω πρόοδο στις στρατηγικές μας προτεραιότητες, ενδυναμώνοντας την Τράπεζα μέσω της συνεχούς επίλυσης των ΜΕΧ και αναπτύσσοντας τις δραστηριότητες της Τράπεζας με την καθιέρωσή μας ως ένα πιο πελατοκεντρικό ίδρυμα.

Κέρδος μετά τη φορολογία €28,6 εκατ

Υψηλή δυναμική στις χορηγήσεις, €139 εκατ. χορηγήσεις εγκρίθηκαν κατά την 1η τριμηνία του 2018 με αύξηση 57% σε ετήσια βάση

Δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ στο 62% .Δείκτης κάλυψης των καθαρών ΜΕΧ με εμπράγματες εξασφαλίσεις στο 142%

Καθαρές ΜΕΧ προς περιουσιακά στοιχεία μειώθηκαν στο 12%

Ετήσια Έκθεση 2017

30/03/2018

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το 2017

01/03/2018

Προκαταρκτικά Αποτελέσματα 2017

Το 2017 ήταν μια χρονιά ορόσημο, σηματοδωτόντας την αρχή για την πορεία μεταμόρφωσης. Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο στις στρατηγικές μας προτεραιότητες, ενδυναμώνοντας την Τράπεζα μέσω της συνεχούς επίλυσης των ΜΕΧ και αναπτύσσοντας τις δραστηριότητες της Τράπεζας με την καθιέρωσή μας ως ένα πιο πελατοκεντρικό ίδρυμα.

1η Κυπριακή Τράπεζα που συμφωνεί στην πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΧ, ύψους €145 εκατ.

Μειωμένες ΜΕΧ για 9 συνεχόμενα τρίμηνα. Δείκτης ΜΕΧ στο 53.3% Δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ στο 59.6%.

Δείκτης κάλυψης καθαρών ΜΕΧ με εμπράγματες εξασφαλίσεις στο 136.2%

Καθαρές ΜΕΧ προς περιουσιακά στοιχεία στο 12.8%, σημαντικά πιο χαμηλά απο τις άλλες κυπριακές συστημικές τράπεζες 

28/11/2017

Εννιαμηνιαία Αποτελέσματα 2017

Αυτή είναι η 1η κερδοφόρα τριµηνία, µετά από 3 συνεχόµενες ζηµιογόνες τριµηνίες µε κέρδος €5,1 εκατ.

Κέρδη πριν τις προβλέψεις για την εννιαµηνία ύψους €65,3 εκατ., σε σύγκριση µε €78,3 εκατ. την περσινή εννιαµηνία

Κέρδος για την τριµηνία €5,1 εκατ. σε σχέση µε ζηµιά €12,8 εκατ. την προηγούµενη τριµηνία

Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 2,1% για την 3η τριµηνία 2017, µε άνοδο 7 µβ σε σχέση µε τη 2η τριµηνία

Ζηµιά για την εννιαµηνία ύψους €17,8 εκατ., σε σχέση µε €5,0 εκατ. κέρδη την εννιαµηνία του 2016

30/08/2017

Εξαμηνιαία Αποτελέσματα 2017

Κέρδη πριν τις ζηµιές αποµείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου ύψους €51,8 εκατ., σε σύγκριση µε €58,8 εκατ. την αντίστοιχη εξαµηνία του 2016

Καθαρό κέρδος ύψους €19,0 εκατ. από την πώληση των δραστηριοτήτων της Μονάδας ∆ιαχείρισης Καθυστερήσεων ως επακόλουθο της συµφωνίας µε την APS Holding a.s.

Η χρέωση της 2ης τριµηνίας1 του 2017 για ζηµιές αποµείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου ανήλθε σε €50,3 εκατ.

Ζηµιά για την εξαµηνία ύψους €22,9 εκατ., σε σύγκριση µε €1,1 εκατ. κέρδη την αντίστοιχη εξαµηνία του 2016

24/05/2017

Τριμηνιαία Αποτελέσματα 2017

Έχουµε σηµειώσει πρόοδο στην εφαρµογή των στρατηγικών µας προτεραιοτήτων κατά το 1ο τρίµηνο του 2017.

Κέρδη από συνήθεις εργασίες πριν τις ζηµιές αποµείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου ύψους €17,1 εκατ., σε σύγκριση µε €22,7 εκατ. την 1η τριµηνία του 2016

Ζηµιά πριν τη φορολογία ύψους €10,2 εκατ., σε σύγκριση µε κέρδος ύψους €1,1 εκατ. την 1η τριµηνία του 2016

Ζηµιά για την τριµηνία ύψους €10,1 εκατ., σε σύγκριση µε κέρδος ύψους €0,7 εκατ. την 1η τριµηνία του 2016

Η ζηµιά που αναλογεί στους κατόχους µετοχών της Τράπεζας ανήλθε στα €10,5 εκατ., σε σύγκριση µε κέρδος €0,3 εκατ. την 1η τριµηνία του 2016

Ετήσια Έκθεση 2016

31/03/2017

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το 2016

02/03/2017

Προκαταρκτικά Αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016


 ​​​​​​​Σε συνέχεια της Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2017, επισυνάπτονται:

 • τα Προκαταρκτικά Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016
 • το σχετικό Δελτίο Τύπου
 • η παρουσίαση προς τους επενδυτές και
 • η καταχώρηση αποτελεσμάτων στον ημερήσιο τύπο

Σημειώστε ότι τα Προκαταρκτικά Αποτελέσματα για το έτος 2016 θα δημοσιευθούν στην εφημερίδα "ΠΟΛΙΤΗΣ" την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017. 

28/11/2016

Εννιαμηνιαία Αποτελέσματα 2016

Έχουμε σημειώσει πρόοδο στην εφαρμογή των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων κατά το 3ο τρίμηνο του 2016.

Κέρδη από συνήθεις εργασίες πριν τις ζημιές απομείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου στα €78,3 εκατ., με άνοδο 26% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2015

Κέρδη για την περίοδο από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μετά τη φορολογία στα €

30/08/2016

Εξαμηνιαία Αποτελέσματα 2016

€1,1 εκατ. κέρδος για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

Στο 13,92% ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1), υψηλότερο από το ελάχιστο 11,75% που απαιτείται από τον ΕΕΜ

Σταθερός δείκτης 

24/05/2016

Τριμηνιαία Αποτελέσματα 2016

€0,3 εκατ. κέρδος για την τριμηνία.

Στο 13,81% ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1), υπερκαλύπτει το ελάχιστο 11,75% που απαιτείται από τον ΕΕΜ.

Δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 51,5%.

Κεφαλαιακή βάση και ρευστότητα που επιτρέππουν περαιτέρω ανάπτυξη το 2016.