Συχνές Ερωτήσεις

Βοήθεια και Υποστήριξη

Συχνές Ερωτήσεις

Χρειάζεσαι βοήθεια; Μπορείς πάντα να επικοινωνείς μαζί μας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχεις. Αλλά προτού το κάνεις, ρίξε μια ματιά στις συχνές ερωτήσεις μας.

Ποιοι δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση;

Μπορείς να υποβάλεις αίτηση αν είσαι απόφοιτος του 2020 από οποιοδήποτε λύκειο, τεχνική σχολή (ιδιωτικό/δημόσιο) της Κύπρου και θα αρχίσεις σπουδές το αργότερο εντός του 2021 ή έχεις ήδη αρχίσει. Επίσης μπορείς να υποβάλεις αίτηση αν είσαι στρατιώτης που ολοκλήρωσες ή θα ολοκληρώσεις τη θητεία σου εντός του 2020 και θα αρχίσεις σπουδές το αργότερο εντός του 2021 ή έχεις ήδη αρχίσει. Απαραίτητα όμως θα πρέπει να τηρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

 • Θα πρέπει να κατέχεις κυπριακή υπηκοότητα ή να είσαι μόνιμος και νόμιμος κάτοικος Κύπρου, και να διαμένεις στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.
 • Το κατά κεφαλήν ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα* της οικογένειας σου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.
 • Θα πρέπει να διατηρείς λογαριασμό στην Ελληνική Τράπεζα ή να προβείς σε άνοιγμα λογαριασμού και έκδοση κάρτας πριν την υποβολή της αίτησης σου.

Τι σημαίνει κατά κεφαλήν εισόδημα*;

Το κατά κεφαλήν εισόδημα υπολογίζεται όταν διαιρέσεις τα συνολικά εισοδήματα της οικογένειάς σου διά τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας. Για παράδειγμα σε μια τετραμελή οικογένεια με 2 γονείς και 2 ανήλικα παιδιά που τα συνολικά εισοδήματα των γονέων είναι 40.000 ευρώ, το κατά κεφαλήν εισόδημα ανέρχεται στις 10.000 ευρώ (40.000/4).

Η οικογένεια μου έχει διαφορετική σύνθεση από τη συνήθη και δεν είμαι σίγουρη/ος ποιοι λαμβάνονται υπόψην ως εξαρτώμενα μέλη οικογένειας για τον υπολογισμό του κατά κεφαλήν εισοδήματος.

Ο όρος «Οικογένεια» καλύπτει τις εξής κατηγορίες:

 1. Γονείς που συζούν και τα κοινά τους τέκνα που ζουν κάτω από την ίδια στέγη. 
 2. Πατέρας άγαμος, χήρος, διαζευγμένος και τα τέκνα του που ζουν κάτω από την ίδια στέγη.
 3. Μητέρα άγαμη, χήρα, διαζευγμένη και τα τέκνα της που ζουν κάτω από την ίδια στέγη.
 4. Αιτητής, του οποίου και οι δυο γονείς είναι νεκροί ή αγνοούμενοι ή έχει εγκαταλειφθεί από τους γονείς.
 5. Έγγαμος/η αιτητής, η/ο σύζυγος του/της και τα κοινά τους τέκνα που ζουν κάτω από την ίδια στέγη
 6. Αιτητής άγαμος, χήρος/α, διαζευγμένος/η και τα τέκνα αυτού/της που ζουν κάτω από την ίδια στέγη. 


Στις περιπτώσεις (2), (3) και (6), όταν ο πατέρας ή η μητέρα ή ο/η φοιτητής/τρια έχει συνάψει νέο γάμο η/ο νυν σύζυγος και τα τέκνα αυτής/ού που ζουν κάτω από την ίδια στέγη συνυπολογίζονται στην έννοια της οικογένειας. 

Στα εξαρτώμενα μέλη συνυπολογίζονται τα άγαμα νόμιμα τέκνα, τα εκτός γάμου τέκνα και τα νόμιμα υιοθετημένα τέκνα που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 • Μέχρι την ηλικία των 18 ετών.
 • Μέχρι την ηλικία των 19 ετών, εφόσον ακόμα φοιτούν σε σχολείο μέσης εκπαίδευσης.
 • Μέχρι 21 ετών, εφόσον εκτελούν στρατιωτική θητεία.
 • Ανεξαρτήτως ηλικίας εφόσον είναι φοιτητές, υπό την ερμηνεία του σχετικού Νόμου, που λαμβάνουν φοιτητική χορηγία
 • Ανεξαρτήτως ηλικίας, άτομα που στερούνται μόνιμα της ικανότητας για τη συντήρησή τους.

Τι ποσό θα λαμβάνω σε περίπτωση έγκρισης;

Το ποσό των 2.000 ευρώ ετησίως, νοουμένου ότι παρουσιάζεις βεβαίωση σπουδών ανά εξάμηνο στην αρμόδια υπηρεσία της Τράπεζας.

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση;

Μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνικής Τράπεζας και μέχρι 31/10/20.

Με ποια κριτήρια θα επιλεγούν οι υποψήφιοι;

Οι υποτροφίες θα δοθούν μετά από μοριοδότηση που λαμβάνει υπόψη την οικονομική κατάσταση της οικογένειας, ιδιάζουσες κοινωνικές καταστάσεις και τις ακαδημαϊκές επιδόσεις του αιτητή. Τα κριτήρια και οι μονάδες για κάθε κατηγορία παρουσιάζονται αναλυτικά στον οδηγό. Οι 20 αιτητές που θα εξασφαλίσουν την υψηλότερη μοριοδότηση και παρουσιάσουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, θα κερδίσουν υποτροφία.

Τι δικαιολογητικά θα πρέπει να μαζέψω για την υποβολή της αίτησης;

Προτού συμπληρώσετε την αίτησή σας, καλό θα ήταν να έχετε στην κατοχή σας όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που ισχύουν στην περίπτωσή σας (παρουσιάζονται στην ενότητα Β του Οδηγού). Σε περίπτωση που περάσετε στο επόμενο στάδιο, για να παραμείνει η αίτησή σας ενεργή, θα πρέπει σε διάστημα τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα ειδοποιηθείτε να προσκομίσετε τα απαραίτητα πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις που ισχύουν στην περίπτωσή σας.

Εάν πληρώ όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής σημαίνει ότι θα λάβω υποτροφία;

Η υποβολή αίτησης δεν εξυπακούει κατ’ ανάγκην την παραχώρηση υποτροφίας, έστω και αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις. Οι υποτροφίες θα δοθούν μετά από μοριοδότηση που λαμβάνει υπόψη την οικονομική κατάσταση της οικογένειας, ιδιάζουσες κοινωνικές καταστάσεις και τις ακαδημαϊκές επιδόσεις του αιτητή. Τα κριτήρια και οι μονάδες για κάθε κατηγορία παρουσιάζονται αναλυτικά στον οδηγό. Οι 20 αιτητές που θα εξασφαλίσουν την υψηλότερη μοριοδότηση με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά θα κερδίσουν υποτροφία.

Πως θα ειδοποιηθώ σε περίπτωση που περάσω στη δεύτερη φάση αξιολόγησης;

Ο αιτητής θα ειδοποιηθεί μόνο εάν είναι ανάμεσα στους πρώτους σε κατάταξη με βάση τη μοριοδότησή του. Οι πρώτοι σε κατάταξη θα κληθούν να προσκομίσουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά με στόχο την επικύρωση των στοιχείων που θα υποβληθούν στην αίτηση. Η ενημέρωση του αιτητή θα γίνει μέσω των στοιχείων επικοινωνίας (email ή τηλέφωνο) που θα συμπληρώσει στην αίτηση.

Αφού εγκριθώ θα πρέπει να προσκομίζω αποδεικτικό σπουδών κάθε εξάμηνο;

Ναι, θα πρέπει να προσκομίζεται αποδεικτικό σπουδών κάθε εξάμηνο.

Ισχύει και για σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού;

Ισχύει για οποιοδήποτε πανεπιστήμιο της επιλογής του αιτητή.

Η υποτροφία θα είναι για ένα έτος ή για όλα τα έτη των σπουδών;

Σε περίπτωση έγκρισης θα λαμβάνεις υποτροφία μέχρι και το τέταρτο έτος σπουδών σου και αφού προσκομίζεις βεβαίωση σπουδών σε κάθε εξάμηνο.

Που και πως θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα;

Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Τράπεζας με τον αριθμό της αίτησης. Σημειώνεται ότι δεν θα σταλούν προσωπικές επιστολές προς τους αιτητές που δεν θα εξασφαλίσουν υποτροφία.