Οδηγία Υπηρεσιών Πληρωμών (PSD2)

Η Οδηγία Υπηρεσιών Πληρωμών (PSD2) είναι η δεύτερη ρυθμιστική οδηγία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών που στοχεύει στην διασφάλιση της προστασίας των πελατών κατά τις πληρωμές τους για τα δικαιώματα τους κατά τη διάρκεια πληρωμών στην Ευρώπη.