Ανακοίνωση

Ημερομηνία 45ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ

25 Απριλίου 2019

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ ανακοινώνει ότι η 45η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 στο Κτίριο Διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας, στη Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος. 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ​​​​​​​

Συνημμένα Αρχεία