Ανακοίνωση

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ μετά την 46η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας – Διορισμός Προσωρινών Διοικητικών Συμβούλων

17 Ιουνίου 2020

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι, μετά την 46η Ετήσια Γενική Συνέλευση («ΕΓΣ») της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε, σύμφωνα με τον Κανονισμό 110 του Καταστατικού της Τράπεζας, το διορισμό των:

1.    κ. Andrew Charles Wynn και

2.    κας Ειρένας Α. Γεωργιάδου 

ως Προσωρινών Διοικητικών Συμβούλων.

Ο διορισμός των Προσωρινών Διοικητικών Συμβούλων θα ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρις ότου ληφθεί η σχετική συναίνεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας / Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τους εκλεγέντες στην ΕΓΣ Διοικητικούς Συμβούλους, κ.κ. Ανδρέα Π. Περσιάνη, John Gregory Iossifidis και Μιχάλη Σπανό.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία