Ανακοίνωση

48η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ

27 Ιουνίου 2022

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ημερομηνίας 18 Μαΐου 2022, η Τράπεζα ανακοινώνει ότι η 48η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022 αλλά σε μεταγενέστερη ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σε εύθετο χρόνο.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία