Ανακοίνωση

Ημερομηνία 44ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ

28 Μαρτίου 2018

Συνημμένα Αρχεία

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ ανακοινώνει ότι η 44η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 στο Κτίριο Διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας, στη Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200 στο Στρόβολο – Λευκωσία.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ​​​​​​​