Ανακοίνωση

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 137 του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου αναφορικά με συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Τράπεζας και της EBRD

16 Ιανουαρίου 2018

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ («Ελληνική Τράπεζα») ανακοινώνει ότι, στo πλαίσιo της συνήθους επιχειρηματικής της δραστηριότητας, έχει συνάψει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (“EBRD”) για συμμετοχή σε ένα EBRD Δάνειο Α/Β που χορηγείται στην εταιρεία ArcelorMittal Kryvyi Rih (“AMKR”), μέλος του ομίλου ArcelorMittal. Η ArcelorMittal είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής χάλυβα παγκοσμίως.

Η EBRD παρέχει ένα κοινοπρακτικό δάνειο ύψους $350 εκατ. στην AMKR για τον εκσυγχρονισμό και την περιβαλλοντική αναβάθμιση του μεγαλύτερου χαλυβουργείου της Ουκρανίας, PubJSC AMKR. Η χρηματοδότηση αποτελείται από ένα EBRD Δάνειο Α ύψους $200 εκατ. ως μέρος ενός Δανείου Α/Β ύψους $350 εκατ. και μίας πρόσθετης  χρηματοδότησης ύψους $150 εκατ., που χορηγείται από τους Συμμετέχοντες στο Δάνειο Β. Η συμμετοχή της Ελληνικής Τράπεζας στο Δάνειο Β ανέρχεται στα $10 εκατ. Στο κοινοπρακτικό δάνειο συμμετέχουν οι AKA Ausfuhrkedit-Gesellschaft mbH, Credit Agricole CIB, Federated Project and Trade Finance Core Fund και Raiffeisen International.

Σήμερα, η EBRD κατέχει το 5,4% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ