Ανακοίνωση

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ μετά την 45η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας – Διορισμός Προσωρινών Διοικητικών Συμβούλων

28 Αυγούστου 2019

Παρακαλώ βρείτε στα συνημμένα αρχεία την ανακοίνωση ημερομηνίας 28/08/2019 αναφορικά με τις Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ μετά την 45η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας – Διορισμός Προσωρινών Διοικητικών Συμβούλων.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία