Ανακοίνωση

Διορισμός Επιτρόπου Εμπιστευμάτων των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου («ΜΑΚ 1» και «ΜΑΚ 2»)

21 Οκτωβρίου 2022

Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2022, η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι έχει διορίσει την εταιρεία Emikal Nominees Limited, με αριθμό εγγραφής HE331391, ως Επίτροπο των Εμπιστευμάτων των κατόχων ΜΑΚ 1 και ΜΑΚ 2 της Τράπεζας, με ισχύ από τις 21 Οκτωβρίου 2022.


Σημειώνονται οι πιο κάτω πληροφορίες επικοινωνίας με τον Επίτροπο:
Όνομα: Κωνσταντίνος Κατσαρός και/ή Αχιλλέας Αιμιλιανίδης
Διεύθυνση: Λήδρας 192, 3ος όροφος, 1011, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 22-676752, info@ekllc.eu


Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Επενδυτικών Σχέσεων στο: ir@hellenicbank.com


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία