Διορισμός του κ. Oliver Gatzke ως νέου Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβούλου / Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ

23 Μαρτίου 2021

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατά τη χθεσινή του συνεδρία, αποφάσισε το διορισμό του κ. Oliver Gatzke ως νέου Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας και Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Ο κ. Oliver Gatzke ήταν, μέχρι τον Αύγουστο του περασμένου χρόνου, ο Ανώτατος Οικονομικός Διευθυντής και Ανώτατος Διευθυντής Τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής συστημικής Τράπεζας, Hamburg Commercial Bank AG (πρώην HSH Nordbank AG), όπου επικεντρώθηκε στη χρηματοδότηση, την Πληροφορική / ψηφιοποίηση, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τη διαχείριση εγκαταστάσεων.  Είχε ενταχθεί στην HSH Nordbank AG το 2013 ως Οικονομικός Διευθυντής και ακολούθως ως Ανώτατος Οικονομικός Διευθυντής, συν-επικεφαλής της πρώτης ιδιωτικοποίησης μιας κρατικής Τράπεζας στη Γερμανία σε διεθνείς χρηματοοικονομικούς επενδυτές.

Προηγουμένως, είχε εργαστεί για δεκαέξι χρόνια στον Ελεγκτικό Οίκο KPMG AG στη Γερμανία ως Συνέταιρος Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών & Αναδιαρθρώσεων από το 2007 (με απόσπαση στην KPMG Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο), ως (Ανώτερος) Διευθυντής Συναλλαγών & Αναδιαρθρώσεων από το 2001 (με απόσπαση στην KPMG Σικάγο, ΗΠΑ) και ως Βοηθός Διευθυντής Εταιρικής Χρηματοδότησης από το 1997.

Ο κ. O. Gatzke έχει αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου στη Γερμανία με πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (with Honours).  Προηγουμένως, απέκτησε τον τίτλο του Τραπεζίτη του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αμβούργου κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του στη Deutsche Bank AG Hamburg (1989-1996).

Ο διορισμός του κ. O. Gatzke υπόκειται στην έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας / Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.  Εν τω μεταξύ, τα καθήκοντα του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή συνεχίζουν να εκτελούνται από τον κ. Φοίβο Στασόπουλο, Γενικό Διευθυντή, Διεύθυνση Επιχειρήσεων.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία