Ανακοίνωση

Ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Τράπεζας και της APS Holdings που επιτρέπει στην Ελληνική Τράπεζα να αποκτήσει τον έλεγχο του διοικητικού συμβουλίου της APS Debt Servicing Cyprus Limited

01 Δεκεμβρίου 2020

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 10 Αυγούστου 2020, η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταξύ της Τράπεζας και της APS Holdings Cyprus Ltd που επιτρέπει στην Ελληνική Τράπεζα να αποκτήσει τον έλεγχο του διοικητικού συμβουλίου της APS Debt Servicing Cyprus Limited.


​​​​​​​ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία