Ανακοίνωση

Ανακοίνωση Ημερομηνίας Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για εξέταση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020

14 Σεπτεμβρίου 2020

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα συνέλθει την Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020 για να εξετάσει, μεταξύ άλλων, τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020.

Τα Οικονομικά Αποτελέσματα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 θα ανακοινωθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020, πριν την έναρξη της χρηματιστηριακής συνάντησης.


​​​​​​​ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία