Ανακοίνωση

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2017

27 Απριλίου 2018

Συνημμένα Αρχεία

Επισυνάπτεται η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2017.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ​​​​​​​