Ανακοίνωση

Περίοδος και διαδικασία εθελοντικής μετατροπής των μετατρέψιμων αξιογράφωv κεφαλαίου 1 ("ΜΑΚ 1") της Hellenic Bank Public Company Limited

13 Δεκεμβρίου 2019

Παρακαλώ βρείτε στα συνημμένα αρχεία την ανακοίνωση ημερομηνίας 13/12/2019 αναφορικά με την Περίοδο και διαδικασία εθελοντικής μετατροπής των μετατρέψιμων αξιογράφωv κεφαλαίου 1 ("ΜΑΚ 1") της Hellenic Bank Public Company Limited.

Συνημμένα Αρχεία