Ανακοίνωση

Περίοδος και διαδικασία εθελοντικής μετατροπής των μετατρέψιμων αξιογράφων κεφαλαίου 2 ("ΜΑΚ 2")

14 Ιουνίου 2019

Παρακαλώ βρείτε στα συνημμένα αρχεία την ανακοίνωση ημερομηνίας 14/06/2019 αναφορικά με την Περίοδος και διαδικασία εθελοντικής μετατροπής των μετατρέψιμων αξιογράφων κεφαλαίου 2 ("ΜΑΚ 2")

Συνημμένα Αρχεία