Ανακοίνωση

Αποχή Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή Ελληνικής Τράπεζας από τα καθήκοντά του

10 Οκτωβρίου 2022

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι, εν όψει ορισμένων ερευνών που γίνονται σε σχέση με κατ’ ισχυρισμό δηλώσεις και ενέργειες του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή (ΑΕΔ), το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας έχει αποφασίσει, με σκοπό να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή των εν λόγω ερευνών, ότι είναι σκόπιμο όπως ο ΑΕΔ απέχει από τα καθήκοντά του μέχρι την ολοκλήρωση των εν λόγω ερευνών.

Ο κ. Πέτρος Αρσαλίδης, Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου / Γενικός Διευθυντής, Γραφείο Προέδρου & Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου, θα εκτελεί τα καθήκοντα του ΑΕΔ κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας απουσίας.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία