Ανακοίνωση

Επιστροφή Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή Ελληνικής Τράπεζας στα καθήκοντά του

09 Δεκεμβρίου 2022

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2022, η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι, εν όψει της ολοκλήρωσης ορισμένων ερευνών που έγιναν σε σχέση με κατ’ ισχυρισμό δηλώσεις και ενέργειες του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή (ΑΕΔ) κ. Oliver Gatzke, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας έχει αποφασίσει την επιστροφή του ΑΕΔ στα καθήκοντά του, με ισχύ από τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022.

Ο κ. Πέτρος Αρσαλίδης, Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου / Γενικός Διευθυντής, Γραφείο Προέδρου & Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος εκτελούσε τα καθήκοντα του ΑΕΔ κατά τη διάρκεια της απουσίας του, θα επανέλθει στα καθήκοντά του την εν λόγω ημερομηνία.  Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε τις ειλικρινείς ευχαριστίες του στον κ. Π. Αρσαλίδη για τις υπηρεσίες του.

​​​​​​​

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία