Ανακοίνωση

Αλλαγή στη σύνθεση της Επιτροπής Ενσωμάτωσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ

27 Ιουνίου 2019

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι, με ισχύ από 27 Ιουνίου 2019, ο Δρ. Ευριπίδης Α. Πολυκάρπου διορίστηκε Μέλος της Επιτροπής Ενσωμάτωσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία