Ανακοίνωση

Αλλαγές στη σύνθεση των Επιτροπών Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ

11 Φεβρουαρίου 2022

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε αλλαγές στη σύνθεση των Επιτροπών Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, με ισχύ από την 11η Φεβρουαρίου 2022.


Η νέα σύνθεση των πιο πάνω Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας διαμορφώνεται ως ακολούθως:

​​​​​​​                     

1.     Επιτροπή Ελέγχου           


        Πρόεδρος:      Χρίστος Θεμιστοκλέους

        Μέλη:              John Gregory Iossifidis

                                 Ανδρέας Περσιάνης

               

2.     Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων


        Πρόεδρος:     Stephen John Albutt

        Μέλη:             Μάριος Μαραθεύτης

                                 Δημήτριος Ευσταθίου

                             

3.     Επιτροπή Αμοιβών


        Πρόεδρος:       Ανδρέας Περσιάνης

        Μέλη:               Δημήτριος Ευσταθίου

                                   Χρίστος ΘεμιστοκλέουςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία