Ανακοίνωση

Αλλαγές στη σύνθεση των Επιτροπών Διαχείρισης Κινδύνων και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ

1 Μαρτίου 2022

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε το διορισμό της κας Μιράντας Ξαφά στις Επιτροπές Διαχείρισης Κινδύνων και Αμοιβών και του κ. Kristofer Richard Kraus στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, με ισχύ από την 28η Φεβρουαρίου 2022.

Η νέα σύνθεση των πιο πάνω Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας διαμορφώνεται ως ακολούθως:


                                      

1.      Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων


          Πρόεδρος:        Stephen John Albutt

          Μέλη:                Μάριος Μαραθεύτης

                                      Δημήτριος Ευσταθίου

                                      Kristofer Richard Kraus

                                      Μιράντα Ξαφά2.      Επιτροπή Αμοιβών


          Πρόεδρος:        Ανδρέας Περσιάνης

          Μέλη:                Δημήτριος Ευσταθίου

                                     Χρίστος Θεμιστοκλέους

                                     Μιράντα ΞαφάΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

​​​​​​​

Συνημμένα Αρχεία